Zoek op

Clausula

De ritmische afsluiting van een zin in de klassieke retorica, gebaseerd op een bepaalde opeenvolging van lange en korte lettergrepen Zij bestaat uit een verbinding van twee voeten uit de volgende reeks: spondee, trochee, dichoree, dactylus, creticus en paeon primus De laatste voet van deze verbinding wordt ook cadens genoemd
Gevonden op http://members.chello.nl/m.elburg4/Retorica/fil_c.htm

Clausula

Het clausula (meervoud clausulae) is het gedeelte in een Gregoriaans gezang waarbij het Gregoriaanse thema (in beginsel langzaam verlopend) ritmisch wordt uitgebreid. De individuele stemmen kunnen met behulp van het clausula ten opzichte van elkaar in verschillend tempo verlopen. Iedere stem krijgt hierbij een eigen ritme. == Ontstaan == Het claus...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Clausula

clausula

Term uit de klassieke retorica voor de ritmische afsluiting van een zin door een combinatie van twee versvoeten.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/

Clausula

Let op: Spelling van 1858 clause, clausule, beding, voorwaarde, bepaling, voorbehouding; slotstelling, aanhangsel. Clausula codicillaris, het bijvoegsel van een testament, hetwelk, schoon niet als wettige laatste wil erkend, echter als codicil gelden moet. Clausuleren, voorbehouden, beperken, bepalen, b...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/
Geen exacte overeenkomst gevonden.