Zoek op

dwangbevel

fiscaal recht: administratieve akte die een ontvangkantoor van de belastingen kan uitvaardigen waardoor de belastingdienst ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=dwangbevel

dwangbevel

bestuursprocesrecht: executoriale titel van een overheidslichaam; namens de overheid uitgevaardigd schriftelijk bevel dat ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/dwangbevel

DWANGBEVEL

1) Bevel tot betaling 2) Bevelschrift 3) Consigne 4) Contrainte 5) Opdracht 6) Order 7) Taak
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/DWANGBEVEL/1

Dwangbevel

Een dwangbevel is een namens de overheid uitgevaardigd schriftelijk bevel, gericht aan een persoon of rechtspersoon. Door dat `bevel` verkrijgt het betreffende overheidsorgaan de mogelijkheid om een geldsom bij de betrokken persoon te incasseren. Voordat een dwangbevel mag worden uitgevaardigd moet er eerst worden aangemaand. De meest voorkomend.....
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Dwangbevel

Dwangbevel

Bevel na aanmaning tot voldoening van belastingen en andere heffingen van de overheid. Bij niet opvolging volgt parate executie. Zie ook Verzet.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

Dwangbevel

Executoriale titel van een overheidslichaam; namens de overheid uitgevaardigd schriftelijk bevel dat gericht is tegen een persoon die ondanks herhaalde aanmaningen, zijn schuld niet aan de overheid heeft betaald.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11034

Dwangbevel

Een bevelschrift uitgereikt door een deurwaarder.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie
Geen exacte overeenkomst gevonden.