Zoek op

getuige

I de getuige zelfst.naamw. (m./v.) Uitspraak:   [xeˈtœyxə] Verbuigingen:   getuige|n (meerv.) 1) iemand die in een officiële rol aanwezig is bij een huwelijksplechtigheid Voorbeeld:   `Zijn broer trad op als getuige.` 2) iemand die een g...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/getuige

GETUIGE

1) Aanwezige 2) Bijwoner 3) Blijkens 4) Feiten bevestiger 5) Feitenbevestiger 6) Iemand die aanwezig was bij een bepaald daad 7) Iemand die ergens van afweet 8) Iemand die toevallig aanwezig is 9) Omstander 10) Persoon die bij een voorval aanwezig is 11) Persoon waarop men zich beroept 12) Rechtskundige term 13) Rechtsterm 14) Secondant 15) Toescho...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/GETUIGE/1

Getuige

Een getuige is iemand die een bepaald feit heeft gezien of meegemaakt. We spreken onder andere over getuigen van een misdrijf, maar evenzo over getuigen van de Tweede Wereldoorlog. Bij het opmaken van een akte, zoals een huwelijk of testament, moeten getuigen aanwezig zijn. ==Getuigen bij de politie== Wanneer de politie een verdachte heeft aangeho...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Getuige

getuige

•iemand die een gebeurtenis heeft meegemaak of op andere wijze, veelal onder ede, een verklaring kan geven ten aanzien van de ware toedracht van een zaak.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/getuige

Getuige

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Getuige``] Zie Onstekingsmiddelen
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0008.htm

getuige

voorzetsel
Jaar van herkomst: 1644 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Getuige

1. (s) Persoon, gedagvaard door het openbaar ministerie, de rechter of de verdachte, om een verklaring onder ede af te leggen. 2. (c) Persoon die wordt gehoord door de rechter, ambtshalve of op verzoek van een der partijen. 3. Persoon die als getuige optreedt bij bepaalde rechtshandelingen, zoals het opmaken van een testament. Zie ook Inverzekering...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

Getuige

Men is in het recht een getuige indien hij een verklaring over een bepaalde situatie aflegt. Dit kan zowel een mondelinge als schriftelijke verklaring zijn. In het strafrecht kan een getuige worden verplicht om een verklaring af te leggen over een bepaald strafbaar feit dat zich heeft afgespeeld. Indien de getuige weigert een verklaring af te legge...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Getuige

getuige

voorzetsel (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/getuige

getuige

iemand die het gezien heeft vb: de getuige verklaarde dat hij de moord gepleegd had
stille getuigen [sporen die op de plaats van de misdaad zijn gevonden]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=getuige

Getuige

Persoon die in een gerechtelijke procedure een verklaring aflegt met betrekking tot feiten die bewezen moeten worden.
Gevonden op http://www.rechtspraak.nl/Recht-In-Nederland/JuridischeBegrippenlijst/Pages
Geen exacte overeenkomst gevonden.