Zoek op

frequentie

•aantal keren per tijdseenheid.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/frequentie

frequentie

Bij een periodiek verschijnsel geeft de frequentie aan hoe vaak het verschijnsel voorkomt in een bepaalde tijdseenheid. Vaak met eenheid ‘per seconde’. Vaak gebruikt voor golven, waarbij de frequentie het aantal passerende golven per seconde is.
Gevonden op http://www.astronomie.nl/begrippenlijst/index.php?catid=1

Frequentie

Het aantal keer dat een gebeurtenis, zoals een trilling of een golf, zich in een bepaald tijdsbestek voordoet. Met betrekking tot elektromagnetische straling, duidt de frequentie op het aantal elektromagnetische golven dat per seconde bij een ontvanger aankomt. De frequentie van elektromagnetische straling hangt dus ook sterk samen met de golfleng....
Gevonden op http://www.astronova.nl/f.html

Frequentie

Hoe vaak iets voor komt, aantal trillingen per seconde. Zie ook Hertz.
Voor mensen hoorbaar geluid bestrijkt het gebied 20 Hertz to 20.000 Hertz.
Het frequentie bereik van elektronische en elektromagnetische signalen is vele malen groter dan dat van geluids-frequenties. Zie het ove...
Gevonden op
http://www.breem.nl/fldbgr/

frequentie

aantal malen in een bepaalde tijd
Gevonden op http://www.dokterdokter.nl/encyclopedie/overzicht

frequentie

Het aantal complete cycles dat in een gegeven periode afgewerkt kan worden. ( > beleggen > analyse > technisch > algemeen)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/frequentie.htm

FREQUENTIE

Het aantal periode per seconden. Frequentie f=1-T (T=trillingstijd).
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10245

Frequentie

Analoge radio- en televisie signalen van verschillende zenders worden elk met een eigen frequentie ofwel bandbreedte doorgegeven. Zo kan op een ontvanger de juiste zender worden ingesteld. Ook via de ether worden frequenties uitgezonden waardoor op bijvoorbeeld een autoradio diverse muziekzenders te ontvangen zijn.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10280

frequentie

fre·quen·tie de; v -s 1 het herhaaldelijk weerkeren 2 getal dat aangeeft hoe vaak iets voorkomt 3 aantal trillingen per seconde
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10593

frequentie

aantal trillingen per seconde
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10672

frequentie

aantal keren per tijdseenheid
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10733

frequentie

snelheid waarmee een verschijnsel zich voordoet, uitgedrukt in aantal keren per tijd
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10874

Frequentie

Bij openbaar vervoer > aantal malen dat, met vaste regelmaat, een verbinding op een bepaald traject binnen een bepaald tijdsbestek wordt uitgevoerd. Zie regular service
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10965

Frequentie

Aantal malen per seconde dat de stroom van richting veranderd bij wisselstroom wordt uitgedrukt in Hertz (Hz).
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10971

frequentie

snelheid waarmee een verschijnsel zich voordoet, uitgedrukt in aantal keren per tijd
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11064

Frequentie

Het aantal keren, in pulsen per seconde, dat een stimulatie-puls wordt afgegeven.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11074

Frequentie

Een frequentie is het aantal dat iets voorkomt. Je kan het invullen in een frequentietabel. Heb je bijvoorbeeld een vraag hoeveel huisdieren ieder in je klas heeft? Als je het getal 1 neemt voor het aantal huisdieren, en er zijn 8 kinderen met 1 huisdier, dan is de frequentie 8.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11172

Frequentie

- Het aantal trillingen per seconde in Hertz (Hz). Geeft de toonhoogte van een geluid aan.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/33362375

Frequentie

Engels:Frequency aantal keren per tijdseenheid
Gevonden op http://www.gezondheidsplein.nl/medisch-woordenboek/letter/f

Frequentie

Een aantal keer per seconde dat er 'iets' gedaan wordt Synonym met: Klokfrequentie Zie ook: hertzFrequentie
Gevonden op http://www.pc-tutorials.nl/computerwoordenboek.php?lijst

Frequentie

Aantal trillingen per seconde, eenheid: Hz.
Gevonden op http://www.sonus.nl/dutch/begrippen/omschra_e.html

Frequentie

Geeft aan hoe vaak een bepaalde uitkomst waargenomen is.
Gevonden op http://www.wynneconsult.com/root/HomePageKB012.htm

Frequentie

[Levensbeschouwing] aantal trillingen per seconde.
Gevonden op https://quizlet.com/86679225/levensbeschouwing-toets-flash-cards/

Frequentie

Aantal trillingen per seconde wat gegeven wordt in Hertz.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/11023
Geen exacte overeenkomst gevonden.