Zoek op

GROENTEN

1) Eetbare planten
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/GROENTEN/1

Groenten

Let op: Spelling van 1914 Suriname. Onder dit hoofd zullen slechts die groenten worden behandeld, welke óf werkelijk tot de inlandsche flora behooren, óf reeds zoo lang geleden ingevoerd zijn, dat ze als typisch Surinaamsch voortbrengsel aangemerkt kunnen worden. Allerlei Europeesche groentenzaden, o.a. van kool, peulen, boonen, radijs, wo...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/benj004ency01_01/index.htm

Groenten

Is een algemene benaming voor alle eetbare planten en plantendelen zoals wortels, bol, knol, stengel, blad, bloem of vrucht. Groenten vindt men in alle kleuren en geuren, ze worden het liefst zo snel mogelijk na inzameling verbruikt daar ze slecht te bewaren zijn. Wel bestaan er verschillende kunstmatige bewaringsmethoden zoals diepvries of blik. D...
Gevonden op https://www.encyclopex.com/groenten/
Geen exacte overeenkomst gevonden.