Zoek op

grondwater

Onder het bodemvocht – het water in de bovenste onverzadigde zone in de grond – bevindt zich de zone waarin alle poriën gevuld zijn met water. Het grensvlak tussen beide zones is de grondwaterspiegel.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/aarde-weer-en-klimaat/grondwater

grondwater

het grondwater zelfst.naamw.Uitspraak:   [ˈxrɔntwatər] water dat in de grond zit Voorbeelden:   `grondwaterpeil`, `grondwater oppompen om je akkers te beregenen` © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'grondwater' komt voor in de Woordenlijs...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/grondwater

GRONDWATER

1) Bodemwater 2) Vocht in de bodem
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/GRONDWATER/1

Grondwater

Grondwater is al het water dat zich in de ondergrond, in bodems en gesteenten bevindt. Meestal is dit water afkomstig van neerslag, nadat het op het oppervlakte belandt infiltreert het direct of indirect (na zich eerst in meren of rivieren te hebben bevonden). Grondwater afkomstig van neerslag wordt meteorisch water genoemd. Andere bronnen van gro...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Grondwater

Grondwater

Het water in de ondergrond dat spleten, holten en poriën vult.
Gevonden op http://s07.static-shell.com/content/dam/shell/static/nam/downloads/pdf/mer/

grondwater

Het water in de ondergrond dat spleten, holten en poriën vult.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_geolog.htm

grondwater

Water met een onder het aardoppervlak gelegen waterspiegel.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_landsc.htm

grondwater

Een deel van de neerslag zakt weg in de grond. Daarbij vult het water alle poriën in het materiaal op. De diepte van het grondwater is belangrijk voor agrarische activiteiten. Waterschappen zorgen voor de meest gewenste grondwaterstand in een polder. Grondwater wordt gedeeltelijk ook voor de drinkwatervoorziening gebruikt.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_water.htm

grondwater

Water, dat vastgehouden wordt door de bodem, als waterdamp, vloeibaar water of als vaste stof.
Gevonden op http://www.digischool.nl/bi/pbb/search.php

Grondwater

Dit is het onderaardse water dat zich boven een ondoordringbare laag bevindt en in aders wordt verzameld. De samenstelling ervan is afhankelijk van de diverse aardlagen. Grondwater ontstaat door regen die op een bepaalde plek valt, of over lange afstanden wordt vervoerd door rivieren, meren of de zee. Grondwater kan op die manier zout worden: verzi...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10018

Grondwater

Grondwater is het water beneden het grondoppervlak, meestal beperkt tot water beneden de grondwaterspiegel
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10142

grondwater

Water met een onder het aardoppervlak gelegen waterspiegel.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10142

Grondwater

Grondwater is regenwater dat tussen de 40 en 200 meter de grond is ingesijpeld. Het is van nature gefilterd, maar moet nog wel behandeld worden voor het geschikt is voor gebruik als drinkwater. Drinkwater wordt in tweederde deel van Nederland gewonnen uit grondwater.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10280

Grondwater

is water dat in de ondergrond is doorgedrongen. Het wordt gewonnen uit diepe geboorde putten. Op een bepaalde plaats heeft grondwater uit diepe lagen bijna steeds dezelfde samenstelling. Het is vrij van chemische en bacteriologische vervuiling en is van een uitmuntende kwaliteit. Dat is minder het geval met ondiep grondwater omdat de kans bestaat d...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10382

Grondwater

Water in de bovenste grondlagen, waarvan de hoogte beïnvloed wordt door de stand van het oppervlaktewater en de grondsoort. Zie ook bodemwater en bodemvocht.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10414

grondwater

Water in de bovenste laag van het aardoppervlak, dat de grondwaterspiegel vormt en bronnen en putten bevoorraadt.
Categorie: Materialen > water naar locatie.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

grondwater

Def.: al het water dat zich onder het bodemoppervlak in de verzadigde zone bevindt en dat in direct contact met bodem of ondergrond staat Toelichting: Water dat zich in een grondformatie bevindt en dat daaruit gewoonlijk kan worden gewonnen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Grondwater

Water beneden het grondoppervlak, beperkt tot water beneden de grondwaterspiegel
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10924

Grondwater

Holten en gangen in de grond vormen communicerende vaten. Ideaal zou zijn dat de grondwaterstand in de winter zou laag mogelijk is en in de zomer zo hoog mogelijk. O.a. blauwe bosbes (Vaccinium corymbosum) heeft graag een hoge grondwaterstand in de zomer.
Gevonden op http://www.houtwal.be/vakjargon/_vaktaal_index.htm

Grondwater

Water dat gevonden kan worden in de verzadigde zone van de bodem; deze zone bestaat voor het grootste gedeelte uit water. Het water verplaatst zich langzaam van gebieden met grote hoogte en druk naar gebieden met een lage hoogte en druk, zoals rivieren en meren.
Gevonden op http://www.lenntech.nl/water-begrippenlijst.htm

Grondwater

Water dat thuis uit de kraan komt, heeft een lange en interessante geschiedenis achter de rug. Tweederde van het Nederlandse kraanwater komt uit de grond. Dit kan bijvoorbeeld gaan om regenwater dat duizenden jaren geleden in de bodem zakte en nu elders in een drinkwaterput wordt opgepompt. Op zijn vaak lange tocht naar die put zakte het water eers...
Gevonden op http://www.natuurinformatie.nl/ndb.mcp/natuurdatabase.nl/i000298.html

grondwater

grondwater:water dat zich onder of in de grond bevindt.
Gevonden op http://www.nev.nl/thijsse/woordenlijst.html

Grondwater

[Aardrijkskunde] Water dat zich in de gesteenten van de bodem en de ondergrond bevinden. Meestal afkomstig van de neerslag
Gevonden op https://quizlet.com/109521860/aardrijkskunde-examen-flash-cards/

Grondwater

Water dat zich onder het aardoppervlak in de bodem bevindt.
Grondwater in Drenthe bevindt zich in goed doorlatende zandige lagen die tot een diepte van ca. 100 tot 120 meter kunnen reiken. Grondwater is regenwater dat in de bodem zijgt of anders gezegd infiltreert. De kwaliteit van het infiltrerende water verandert in de bodem. Doordat in de on...
Gevonden op https://www.geheugenvandrenthe.nl/Grondwater
Geen exacte overeenkomst gevonden.