Zoek op

heffingskorting

algemeen overheid: Tegemoetkoming in de vorm van een rechtstreekse vermindering van een heffing (Schöndorff c.s.). Dit levert ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=heffingskorting

Heffingskorting

Heffingskorting is een bedrag dat in mindering wordt gebracht op de gecombineerde inkomensheffing.
Gevonden op http://financieel.infonu.nl/belasting/10810-belasting-begrippen-ondernemers

Heffingskorting

Een heffingskorting is in de Nederlandse Wet op de loonbelasting 1964, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) een bedrag dat in mindering wordt gebracht op de te betalen belasting en premies volksverzekeringen. Er zijn er 6 voor de loonheffing en de inkomstenbelasting, en nog 7 alleen voor de inkomstenbe...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Heffingskorting

Heffingskorting

Iedereen heeft recht op korting op de te betalen belasting: de algemene heffingskorting. Daar bovenop kun je aanvullende kortingen krijgen. Welke aanvullende kortingen op jou van toepassing zijn, is afhankelijk van je persoonlijke omstandigheden. Heffingskortingen bestaan uit een deel premie volksverzekeringen en een belastingdeel. Dit geldt echter...
Gevonden op http://www.echtscheiding-wijzer.nl/woordenboek/heffingskorting.html

heffingskorting

Onder een heffingskorting verstaan we een bedrag aan korting dat de fiscus verstrekt op de heffing op arbeidsinkomen. ( > economie)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/heffingskorting.

Heffingskorting

Vaste korting op de totale belastingsom (in plaats van belastingvrije som) in het huidige belastingstelsel (2001). Naast deze algemene korting zijn er nog extra kortingen zoals ouderenkorting en arbeidskorting.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10267

Heffingskorting

Vaste korting op de totale belastingsom (in plaats van belastingvrije som) in het huidige belastingstelsel (2001). Iedere werknemer (en uitkeringsgerechtigde) heeft recht op de algemene heffingskorting. Naast deze algemene korting zijn er nog extra kortingen zoals ouderenkorting en arbeidskorting.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

heffingskorting

is een korting op het te betalen bedrag aan belastingen. Dit levert een evengroot financiëel voordeel op voor mensen met een hoog, als voor mensen met een laag inkomen. Deze heffingskorting wordt ook wel belastingkorting of `tax credit`genoemd. Een speciale heffingskorting is de
Gevonden op http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip09.htm

Heffingskorting

(op de jaarnota) Uit onderzoek blijkt dat de daadwerkelijke besparing door zonnepanelen door 90% van de Nederlanders te laag wordt ingeschat. De oorzaak is dat men er onterecht van uit gaat dat de vaste kosten nog betaald moeten worden. Dit is theoretisch wel het geval, maar deze worden teniet gedaan door de heffingskorting (of teruggave ene...
Gevonden op https://solar-box.nl/uitleg/onderdelen-en-begrippen-zonnepanelen/abc-begrip

Heffingskorting

belastingvermindering op de energiebelasting.
Gevonden op https://www.energy-check.nl/energie-woordenboek-begrippenlijst/
Geen exacte overeenkomst gevonden.