Zoek op

Holoceen

De huidige geologische periode, die circa 10.000 jaar geleden begon. Aan het begin van het Holoceen steeg de temperatuur op aarde , waardoor landijs ging smelten en de zeespiegel steeg. In totaal was die zeespiegelstijging ongeveer 70 meter, waardoor in onze streken de Noordzee gevormd werd, de Doggersbank onderliep en een groot deel van wat nu Wes...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/aarde-weer-en-klimaat/holoceen

Holoceen

Huidige geologische periode, begonnen 10.000 jaar geleden, die gekenmerkt wordt door toename van de temperatuur en zeespiegelstijging.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/demografie-en-geografie-nl/holoceen

HOLOCEEN

1) Aardperiode 2) Afdeling van het Kwartair 3) Alluvium 4) Geologisch tijdperk 5) Geologisch tijdvak 6) Geologisch tijdval 7) Het jongste geologische tijdperk 8) Jongste aardvorming 9) Jongste geologische tijdperk 10) Tijdperk 11) Tijdperk in het kwartair
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/HOLOCEEN/1

Holoceen

Het Holoceen, vroeger ook Alluvium genoemd, is het geologische tijdvak van 11.700 jaar geleden tot nu. Het Holoceen volgt op het Pleistoceen, waarmee het samen het Kwartair vormt. Het woord Holoceen stamt uit het Grieks: holos betekent "compleet" en ceno betekent "nieuw". De ondergrens van het Holoceen wordt gedefinieerd door de GSSP in de Nor...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Holoceen

Holoceen

geologisch tijdperk
Jaar van herkomst: 1927 (Aanv WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Holoceen

Geologische periode, begonnen 10.000 jaar geleden en duurt nog voort. In deze periode is in het noorden van de BRD een landschap ontstaan met veen en zeeklei.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_brd.htm

holoceen

Het huidige geologische tijdvak; ongeveer 10.000 jaar geleden begonnen.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_geolog.htm

holoceen

Geologisch tijdvak dat circa 10.000 jaar geleden begon en waarin we ons nu bevinden. Jongste periode van het Kwartair.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_landsc.htm

Holoceen

Onderdeel van de periode het Kwartair. Het bestrijkt de periode van 10.000 jaar geleden tot nu. In deze periode is laag Nederland (o.a. de Randstad) gevormd.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_stedge.htm

Holoceen

Huidige tijdsperiode die circa 10.000 jaar geleden begon.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10142

Holoceen

(de periode van ongeveer 10.000 jaar geleden tot nu).Warmere periode, zeespiegelstijging en dus andere begroeiing: van toendra Þ naald - en loofbomen en veel veen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10213

Holoceen

Onderdeel van de periode het Kwartair. Het bestrijkt de periode van 10.000 jaar geleden tot nu. In deze periode is laag Nederland (o.a. de Randstad) gevormd.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10766

holoceen

Def.: naam van het meest recente geologische tijdvak, van 10.000 jaar geleden tot nu Toelichting: Het Holoceen is een relatief warme periode of tussenijstijd, vergeleken met de voorgaande ijstijden. Dit tijdvak vormt, samen met het voorafgaande Pleistoceen, het Kwartair.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Holoceen

( Holocene lagen, Holocene pakket) grond(lagen) ontstaan of afgezet in het Holocene tijdperk. Dit geologische tijdperk begon ca.10.000 jaar geleden, aansluitend op de meest recente ijstijd.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11097

holoceen

geologisch tijdperk (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/holoceen

Holoceen

Het Holoceen is de naam van het meest recente geologische tijdvak, van 10.000 jaar geleden tot nu. Het Holoceen is een relatief warme periode of tussenijstijd, vergeleken met de voorgaande ijstijden. Dit tijdvak vormt, samen met het voorafgaande Pleistoceen, het Kwartair.
Gevonden op http://www.vliz.be/vmdcdata/faq/keywords.php

Holoceen

Geologische periode van het Kwartair aansluitend op het Pleistoceen vanaf 10.000 jaar geleden tot heden, mogelijkerwijs een tussenijstijd.
Het kale toendra-achtige Drenthe uit het Weichselien raakt begroeid, eerst met naald- en later met loofwouden. De zeespiegel steeg door afsmelting van het landijs en de kusten raakten overspoeld. Aan de rand...
Gevonden op https://www.geheugenvandrenthe.nl/Holoceen
Geen exacte overeenkomst gevonden.