Zoek op

inductie

rechtsfilosofie: methode van abstraheren; uit concrete of bijzondere gegevens de algemene (rechts)regel afleiden. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=inductie

inductie

rechtsfilosofie: methode van abstraheren; uit concrete of bijzondere gegevens de algemene (rechts)regel afleiden. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/inductie

inductie

Redenering of wetenschappelijke methode die uit het afzonderlijke, bijzondere het algemene afleidt. Uit de herhaalde waarneming dat A op B volgt concludeert men dat in alle gevallen A op B volgt en dat er dus een wetmatig verband bestaat tussen A en B. Via inductie bereikt men geen absolute waarheid, maar alleen waarschijnlijkheid. Het tegenoverges...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/filosofie/inductie

inductie

Elektromagnetisch proces in een elektrische stroomkring , waarbij de elektrische stroom en het magnetisch veld eenmalig of regelmatig energie uitwisselen. Magnetische inductie berust op de ontdekking van Michael Faraday (1791-1867), dat elektrische stromen in draden opgewekt kunnen worden door veranderingen van het aanwezige magnetische veld.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/techologie-en-techniek/inductie

inductie

de inductie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [ɪn'dʏksi] Verbuigingen:   inductie|s (meerv.) 1) opwekking van elektrische spanning door magnetisme of van magnetisme door elektrische spanning natuurkunde Voorbeelden:   `Transformatoren en generatoren ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/inductie

INDUCTIE

1) Elektromagnetische term 2) Gevolgtrekking 3) Invloed 4) Natuurkundig begrip 5) Taalkundige term 6) Van het bijzondere naar het algemene 7) Wijze van redeneren
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/INDUCTIE/1

Inductie

Een mutatie, een umlaut. De wijze van redeneren waarbij men vanuit bijzondere verschijnselen een algemene regel afleidt. Antoniem: deductie 1. Een redenering die een grote waarschijnlijkheid heeft waar te zijn. Vergelijk: deductie 2.
Gevonden op http://members.chello.nl/m.elburg4/Retorica/fil_i.htm

inductie

Denkwijze waarbij men natuurverschijnselen probeert te verklaren via de natuurwetenschappelijke aanpak van hypothese, experiment en waarneming. De resultaten hebben een voorlopig karakter, tot een betere verklaring volgt. Indien voor het verschijnsel een sluitende verklaring wordt gevonden spreekt men van een natuurwet. Ze ook deductie.
Gevonden op http://members.ziggo.nl/e.de.ruiter/ABC1.html

inductie

• [medisch] gevolgtrekking.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/inductie

Inductie

aansporing.
Gevonden op http://resources.huygens.knaw.nl/vocglossarium/zoekvoc

Inductie

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. (...ën), aanleiding; gevolgtrekking; besluit, slotsom; (nat.) opwekking van electrische spanning enz.
~KLOS, v. (-sen),
~ROL, v. (len), (nat.) zekere toestel.
~STROOM, m. (-en), (nat.).
~WERKTUIG, o. (-en).
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0012.htm

inductie

redeneren van het bijzondere naar het algemene
Jaar van herkomst: 1863 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

inductie

Invloed die cellen kunnen uitoefenen op de ontwikkeling van andere cellen. Dit gebeurt door middel van inducerende stoffen en speelt een grote rol bij de ontwikkeling van weefsels.
Gevonden op http://www.digischool.nl/bi/pbb/search.php

Inductie

Kookplaten. Bij inductie wordt de pan warm, de plaat zelf niet.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10355

Inductie

Het afleiden van het algemene uit het bijzondere. Wetenschappelijke methode sinds de renaissance.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10671

inductie

gevolgtrekking
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10733

Inductie

Inleiding, prikkeling..
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10765

Inductie

Het trekken van een algemeen besluit uit een bepaald aantal bijzondere gevallen. Vb.: Na het zien van honderd zwarte raven concluderen dat alle raven zwart zijn.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11134

inductie

redeneren van het bijzondere naar het algemene (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/inductie

Inductie

Engels:Induction gevolgtrekking
Gevonden op http://www.gezondheidsplein.nl/medisch-woordenboek/letter/i

Inductie

Het afleiden van wetmatigheden uit empirisch feitenmateriaal. Staat tegenover deductie.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Inductie

Overspanning van het elektriciteitsnet, veelal veroorzaakt door onweer (soms uitgesloten van dekking).
Gevonden op http://www.verzekeringssite.nl/inboedelverzekering/info/begrippen/

Inductie

Methode van onderzoek, waarbij, uitgaande van de feiten en verschijnselen, een verklarende theorie wordt ontwikkeld. Deze theorie moet vervolgens nog wel worden getoetst in inferentieel onderzoek.
Gevonden op http://www.wynneconsult.com/root/HomePageKB012.htm

Inductie

[Muziek] uitspraken die via proces van generalisering worden afgeleid uit individuele waarneming
Gevonden op https://quizlet.com/44516757/muziek-en-wetenschap-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.