Zoek op

informatiebeheer

Het systematisch verzamelen, verwerken, toegankelijk maken en gebruiken van relevante beleidsinformatie met betrekking tot input-, through- en outputfactoren
Gevonden op http://users.pandora.be/dirk.van.aerschot/vlaamsbrabant/documenten/voorafga

informatiebeheer

Te gebruiken voor functies die te maken hebben met de organisatie en beheer van informatie, inclusief verwerking, opslag en ontsluiten van informatie. Gebruik `documenteren` voor het verzamelen en vastleggen van informatie.
Categorie: Functionele activiteiten > informatieverwerkingsactiviteiten.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

Informatiebeheer

Het systematisch verzamelen, verwerken, toegankelijk maken en gebruiken van relevante beleidsinformatie met betrekking tot input-, through- en outputfactoren
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Informatiebeheer

De informatievoorziening en het beheer van de archiefbescheiden. Dit is een containerbegrip. Het omvat het procedurele en middelenaspect ('informatievoorziening') en de inhoudelijke aspecten, i.c. de 'dingen' die worden beheerd ('archiefbescheiden').
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Informatiebeheer

De zorg voor het verzamelen, vastleggen, gebruiken en verstrekken van informatie en voor het exploiteren van een informatiesysteem.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie
Geen exacte overeenkomst gevonden.