Zoek op

terrein

het terrein zelfst.naamw.Uitspraak:   [təˈrɛin] Verbuigingen:   terrein|en (meerv.) 1) stuk grond Voorbeeld:   `sportterrein`Synoniem:   gebied terrein verliezen  (invloed of macht verliezen)terrein winnen  (meer invloed kri...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/terrein

TERREIN

1) Afgebakend gebied 2) Afgebakende ruimte 3) Bodem 4) Bouwterrein 5) Domein 6) Erf 7) Gebied 8) Gordel 9) Grond 10) Grondgebied 11) Grondoppervlak 12) Kav 13) Kavel 14) Lap grond 15) Perceel 16) Plaats 17) Revier 18) Ruimte 19) Streek 20) Stuk grond 21) Stuk grond van enige omvang 22) Stukgrond 23) Territorium 24) Uitgestrektheid 25) Vak 26) Veld ...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/TERREIN/1

Terrein

[geologie] - Met een terrein (het Engelse woord is terrane - niet terrain) wordt in de geologie en paleogeografie een gebied bedoeld met een redelijke omvang (minstens een paar tientallen km) waarin gesteenten met dezelfde metamorfe en-of tektonische geschiedenis voorkomen. Terreinen worden meestal begrensd door geologische...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Terrein_(geologie)

terrein

•een stuk grond van enige omvang. •een onderwerp waarmee men zich bezighoudt.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/terrein

Terrein

Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. (-en), grond, bodem; [figuurlijk] gebied; kom niet op mijn -, bemoei u niet met hetgeen aan mij is opgedragen; het - der wetenschap, de wetenschap met al wat op haar betrekking heeft.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0023.htm

Terrein

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Terrein``] De gedaante van de oppervlakte der aarde, met betrekking tot het militaire gebruik; het karakter van het terrein wordt hoofdzakelijk bepaald door de verdeeling van hoogten en laagten, de betrekkelijke hoogten en laagten, welke men vindt, de volstrekte gemiddelde hoogte van de landstreek boven...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0021.htm

Terrein

Let op: Spelling van 1858 eene plaats, en, met betrekking tot den graad harer uitgestrektheid, eene streek; ook bodem, grond; figuurl. het terrein kennen, eene zaak verstaan, met hare omstandigheden naauwkeurig bekend zijn; ook zijne lieden kennen. Terrein winnen, immer veld of grond winnen, verder kome...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

terrein

Def.: door een type landgebruik gekarakteriseerd zichtbaar begrensd stuk grond, niet zijnde weg, spoorbaan of water Toelichting: De definitie houdt sterk verband met die voor water: in principe kan alles dat geen water is, worden beschouwd als terrein.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

terrein

stuk grond (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/terrein

terrein

gedeelte van het land, stuk land vb: de camping lag op een heuvelachtig terrein
hij begaf zich op gevaarlijk terrein [zei dingen waarmee hij problemen kon krijgen]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=terrein

Terrein

[Nederlands] Gebied
Gevonden op https://quizlet.com/109463722/nederlands-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.