Zoek op

intermediair

overeenkomstenrecht: tussenpersoon; partij die bemiddelt tussen werkgevers en werkzoekenden. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/intermediair

intermediair

de intermediair zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   [ɪntərmedi'jɛ:r] Verbuigingen:   intermediair|s, intermediair|en (meerv.) iemand die bemiddelt tussen partijen Voorbeelden:   `Geldverstrekkers, intermediairs en consumenten krijgen op die manier objectieve ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/intermediair

INTERMEDIAIR

1) Bemiddelaar 2) Bemiddelend 3) Bemiddeling 4) Blad voor afgestudeerden 5) In het midden gelegen 6) In het midden liggend 7) Intermedium 8) Medium 9) Tussenliggend 10) Tussenpersoon 11) Verbindingsman 12) Vertrouwensman 13) Waarnemend
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/INTERMEDIAIR/1

intermediair

Indien een individu heterozygoot is voor een genetische eigenschap en de beide allelen in het fenotype tot uiting komen, dan vererft dat kenmerk intermediair. Het typische voorbeeld is de de vererving van de kleur bij diverse bloemen (o.a. Mirabilis jalapa), waar kruising van een raszuiver rode bloem met een raszuivere witten bloem resulteert in e....
Gevonden op http://nl.wikibooks.org/wiki/Verklarende_woordenlijst_biologie_voor_het_sec

intermediair

• [n] de bemiddeling. • [m] - [f] een bemiddelaar, tussenpersoon. •hetgeen dat in het midden ligt. •bemiddelend. •in het midden liggend.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/intermediair

intermediair

bemiddeling
Jaar van herkomst: 1832 (Aanv WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Intermediair

Let op: Spelling van 1858 tusschenkomst, bemiddeling
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

intermediair

Tussen twee andere liggend, wordt vaak in verband met het fenotype gebruikt. Een intermediair fenotype is een fenotype waarbij in een heterozygoot individu beide allelen tot uiting komen.
Gevonden op http://www.digischool.nl/bi/pbb/search.php

intermediair

in het midden liggend, tussenkomst. synoniem: tussenkomst
Gevonden op http://www.dokterdokter.nl/encyclopedie/overzicht

Intermediair

Abstract: Materiaal dat gebruikt wordt om een boek te introduceren, zodat kinderen geïnteresseerd en gemotiveerd raken en hun voorkennis wordt geactiveerd.
Tekst: Het begrip Intermediair werd geïntroduceerd in het project Kansrijke Taal (APS, Henk Hansma). Met behulp van voorwerpen (knuffels, handpoppen, stokpoppen, voorwerpen die in het boek ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10364

Intermediair

Een andere benaming voor een assurantietussenpersoon - verzekeringsadviseur.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10474

Intermediair

De term die aangeeft dat producten uit een paring qua verschijningsvorm tussen beide ouders in liggen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10637

Intermediair

GENETICA > GENENPAREN - als geen van de allelen recessief is.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10725

intermediair

in het midden liggend
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10733

Intermediair

In het midden, tussen twee anderen..
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10765

intermediair

persoon of groep die als tussenschakel fungeert in de communicatie naar een (eind)doelgroep. Het kan gaan om een sleutelfiguur van de doelgroep of om een beroepsbeoefenaar die (meer) contact heeft met de doelgroep
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10954

Intermediair

Er tussen in; van beide(n) wat; gemengd - Voorbeeld: intermediaire eigenschap = eigenschap die een mengvorm is van twee verschillende eigenschappen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11262

Intermediair

Een intermediair is een bemiddelaar of een tussenpersoon. Intermediair betekent letterlijk ‘in het midden’. De intermediair als persoon is vaak iemand die financiële diensten aanbiedt, zoals hypotheken of verzekeringen. De taak van de intermediair is om te bemiddelen tussen de aanbieder van de dienst, bijvoorbeeld de bank, en de klant, bijvoor...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Intermediair

intermediair

bemiddeling (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/intermediair

Intermediair

Tussenpersoon, bemiddelaar
Gevonden op http://www.techniekinnederland.nl/nl/index.php?title=Begrippenlijst

Intermediair

(1) De bemiddeling(sactiviteit) bij het tot stand brengen van overeenkomsten van verzekering. De natuurlijke persoon of rechtspersoon door wiens intermediair een verzekering tot stand komt wordt ook wel aangeduid als het intermediair. Dit is taalkundig gezien niet juist.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Intermediair

(2) Tussenpersoon. Verzekeringsmaatschappijen die hun distributie geheel of nagenoeg geheel via intermediairs verrichten worden in navolging hiervan wel 'intermediairmaatschappijen' genoemd ter onderscheiding van de verzekeringsmaatschappijen die hun distributie niet via intermediairs verrichten. Zie ook `Adviseur`, `Verzekeringstussenpersoon`, `Be...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.