Zoek op

inversie

inversie zelfst.naamw. stijlfiguur waarbij de normale woordvolgorde wordt omgekeerd, woordomzetting Bron: WikiWoordenboek. SpellingCorrect gespeld: 'inversie' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spellingwoordenlijst van OpenTaal. Deze woorden beginnen m...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/inversie

INVERSIE

1) Meetkundige term 2) Omkering 3) Omkering van de gewone orde 4) Omstulping 5) Omzetting 6) Stijlfiguur 7) Woordverplaatsing 8) Woordvolgorde 9) Zinsomzetting 10) Zinswoordenomzetting
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/INVERSIE/1

Inversie

Omkering. Normaal neemt de temperatuur met de hoogte af met ongeveer 0,65°C per 100 meter. Indien echter de temperatuur vanaf een bepaald niveau in de bovenlucht opnieuw toeneemt (komt veelvuldig voor in een hogedrukgebied) spreekt men van een inversie. Naargelang het vormingsproces spreekt men van een subsidentie-inversie in hogedrukgebieden, ......
Gevonden op http://home.kpn.nl/neele050/woordenboek/I.html

Inversie

Met de term `inversie` wordt de woordvolgorde in hoofdzinnen aangeduid waarbij het onderwerp volgt op de persoonsvorm. De woordvolgorde waarbij het onderwerp op de eerste plaats staat, direct vóór de persoonsvorm, wordt dus als de neutrale, ongemarkeerde zinsvolgorde (ook wel: rechte woordschikking) beschouwd. Twee vormen van inversie...
Gevonden op http://taaladvies.net/

inversie

tegenovergestelde nemen
Gevonden op http://www.audiologieboek.nl/htm/hfdwrd/i.html

Inversie

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Inversie``] De omkeering der vleugels eener troepenafdeeling. Staan twee bataillons in linie naast elkander, dan volgt de regtervleugel van het linker bataillon op den linkervleugel van het regter bataillon; volgt nu omgekeerd de linkervleugel van het linker bataillon op den regtervleugel van het regter...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0010.htm

inversie

omkering van de gewone orde
Jaar van herkomst: 1650 (MEY )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Inversie

Let op: Spelling van 1858 omkeering, woordverzetting
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

inversie

(bijv. van temperatuur) Omkering van het normale patroon. In dit geval neemt in een luchtlaag de temperatuur toe bij grote hoogte.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_milieu.htm

inversie

1. instulping of omkering van een orgaan waarbij de slijmvliesbekleding naar buiten wordt gekeerd 2. verandering van de volgorde van de genen in een chromosoom (genetisch materiaal dat ligt opgeslagen in elke celkern). Door twee breuken in het chromosoom en het verkeerd-om terugplaatsen ontstaat dit 3. binnenwaartse kanteling van de voet om zijn le...
Gevonden op http://www.dokterdokter.nl/encyclopedie/overzicht

inversie

omkering (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/inversie

Inversie

Normaal daalt de temperatuur met de hoogte maar boven een inversie (temperatuuromkering) stijgt de temperatuur juist met de hoogte. Een inversie houdt niet alleen mist en kou gevangen in de onderste luchtlaag. Bij een inversie ligt de warme luchtlaag als een soort deksel op de koudere luchtlaag aan het aardoppervlak. Ook verontreiniging kan dan nie...
Gevonden op http://www.knmi.nl/cms/content/37411/inversie

Inversie

Onder inversie verstaan we de plaatsing van het werkwoord voor het onderwerp wanneer de zin begint met een ander zinsdeel. Bijvoorbeeld: 'Liefst ga ik weg' in plaats van 'Ik ga het liefst weg'. Soms wordt er een bepaald effect mee bereikt, zodat er dan sprake is van een stijlfiguur.
Gevonden op http://www.nederlands.nl/dichtwoordenboek/63_Inversie.html

inversie

Hier: niet meer omkeerbaar proces.
Gevonden op http://www.techniekinnederland.nl/nl/index.php?title=Begrippenlijst

Inversie

[Aardrijkskunde] 1) Als op zekere hoogte de temperatuur in de troposfeer toch toeneemt 2)Omgekeerde woordvolgorde, onderwerp achter de persoonsvorm
Gevonden op https://quizlet.com/109765713/aardrijkskunde-flash-cards/

Inversie

[Literatuur] Omkeren van de normale woordvolgorde. Die ziet er normaal gesproken als volgt uit: onderwerp - persoonsvorm - overige zinsdelen. In geval van inversie komen andere zinsdelen voor de persoonsvorm te staan.
Gevonden op https://quizlet.com/22086035/begrippenlijst-literatuur-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.