Zoek op

kapitaalgoederen

algemeen: Goederen waarmee andere goederen worden geproduceerd. Hierbij valt onderscheid te maken tussen vaste kapitaalgoederen, ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=kapitaalgoederen

Kapitaalgoederen

Kapitaalgoederen worden gebruikt om goederen en diensten mee te produceren. Bijvoorbeeld machines voor het maken van goederen en vrachtauto’s voor het leveren van diensten. Let op: met kapitaalgoederen worden dus duurzame en niet-duurzame consumptiegoederen gemaakt. N.B.: Kapitaalgoederen worden ook productiegoederen genoemd.
Gevonden op https://www.finler.nl/kapitaalgoederen/

kapitaalgoederen

goederen waarmee je andere goederen kunt produceren
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

kapitaalgoederen

hulpmiddelen bij productie
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

kapitaalgoederen

Goederen waarmee andere goederen en diensten kunnen worden geproduceerd, zoals machines en kapitaalgoederen.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_su.htm

Kapitaalgoederen

Onder kapitaalgoederen verstaan we de goederen (zoals fabrieken, machines, gereedschappen, grondstoffen en voorraden eindproduct) en diensten waarmee andere goederen worden geproduceerd, alsmede de voorraden gereed product en het nog onderhanden werk. ( > economie)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/kapitaalgoederen

Kapitaalgoederen

Middelen zoals gebouwen, machines, voorraden en vorderingen die de ondernemer heeft aangeschaft om de onderneming te kunnen voeren. De kapitaalgoederen maken een belangrijk deel uit van het kapitaal. Liquide middelen maken geen deel uit van de kapitaalgoederen, maar wel van het kapitaal.
Gevonden op http://www.fons-vernooij.nl/bb-site/index.html

Kapitaalgoederen

Middelen zoals gebouwen, machines, voorraden en vorderingen die de ondernemer heeft aangeschaft om de onderneming te kunnen voeren. De kapitaalgoederen maken een belangrijk deel uit van het kapitaal. Liquide middelen maken geen deel uit van de kapitaalgoederen, maar wel van het kapitaal. Goederen met behulp waarvan andere goederen worden geproducee...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

kapitaalgoederen

zijn alle goederen die door een producent zijn aangekocht. Deze behoren dus tot de productiefactor kapitaal. Men spreekt ook wel van reëel kapitaal (in tegenstelling tot geldkapitaal) omdat ze ingezet worden om er weer kapitaal en consumptiegoederen mee te produceren. Men onderscheidt vaste
Gevonden op http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip02.htm

kapitaalgoederen

zijn alle goederen die door een producent zijn aangekocht. Deze behoren dus tot de productiefactor kapitaal. Men spreekt ook wel van reëel kapitaal (in tegenstelling tot geldkapitaal) omdat ze ingezet worden om er weer kapitaal en consumptiegoederen mee te produceren. Men onderscheidt vaste en vlottende kapitaalgoederen.(uit: begrippenlijst econom...
Gevonden op https://mkalk.home.xs4all.nl/register.htm

kapitaalgoederen

[Aardrijkskunde] goederen die je nodig hebt om andere goederen te maken, zoals vrachtauto's en machines
Gevonden op https://quizlet.com/44325628/aardrijkskunde-flash-cards/

kapitaalgoederen

[Management-en-organisatie] bezittingen van een onderneming
Gevonden op https://quizlet.com/98854089/management-en-organisatie-begrippen-hoofdstuk-
Geen exacte overeenkomst gevonden.