Zoek op

kostprijs

consumenten en producenten: De kostprijs bestaat uit de aan een product toegerekende vaste en variabele kosten. Bij de vaststelling ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=kostprijs

kostprijs

In een onderneming de kosten per eenheidsproduct. De vaststelling ervan is de kostprijsberekening.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/economie/kostprijs

kostprijs

de kostprijs zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   ['kɔstprɛis] Verbuigingen:   kost|prijzen (meerv.) totaal van alle uitgaven die nodig zijn om iets te maken Voorbeelden:   `de gemiddelde kostprijs per exemplaar`, `tijdelijk leveren onder de kostprijs om de men...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/kostprijs

Kostprijs

De som van gemaakte kosten bij het vervaardigen van een product. Ook wel: de som van toegestane kosten, meestal per productie-eenheid uitgedrukt.
Gevonden op https://www.finler.nl/kostprijs/

Kostprijs

De (integrale) kostprijs van een product of dienst bestaat uit de totale kosten (financieel) die gemaakt worden voor het produceren of leveren van het product of de dienst. Over het algemeen is dit voor de directe kosten relatief eenvoudig. De toerekening van indirecte kosten levert over het algemeen meer problemen op, aangezien er geen directe re...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Kostprijs

Kostprijs

De kostprijs van een product geeft de inkoopprijs plus de vaste en variabele kosten weer. Men berekent de kostprijs als volgt:
Inkoopprijs producten-grondstoffen
Totale vaste kosten
Totale variabele kosten
___________________ opgeteld
Kostprijs
Let op! De kostprijs is geen verkoopprijs. Om de verkoopprijs te berekenen di...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10164

Kostprijs

De totale kosten van een product of verleende dienst. Deze kosten kunnen bestaan uit directe en indirecte variabele kosten en een deel van de vaste kosten die een bedrijf of organisatie maakt.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/kostprijs

Kostprijs

Toegestane kosten berekend per eenheid product bij massaproductie [euro-stuk] {Kostencalculatie}. Synoniem: standaardkostprijs. Kijk voor een toelichting bij: bedrijfseconomische-modellen.nl. Verwachte kosten berekend per eenheid product bij stukproductie [euro-stuk] {Kostencalculatie}. Dit hoeven dus niet toegestane kosten te zijn. Som van de in.....
Gevonden op http://www.fons-vernooij.nl/bb-site/index.html

Kostprijs

De kostprijs van een product geeft de inkoopprijs plus de vaste en variabele kosten weer. Men berekent de kostprijs als volgt:
[formule]
Let op! De kostprijs is geen verkoopprijs. Om de verkoopprijs te berekenen dient de kostprijs vermeerderd te worden met de winstopslag van dat betreffende bedrijf.
Gevonden op http://www.ru.nl/mercator/trainingen_workshops/begrippen/vm/begrippenlijst_

Kostprijs

(1) 1) Toegestane kosten berekend per eenheid product bij massaproductie [euro/stuk] {Kostencalculatie}. Synoniem: standaardkostprijs. Kijk voor een toelichting bij: bedrijfseconomischemodellen.nl.
2) Verwachte kosten berekend per eenheid product bij stukproductie [euro/stuk] {Kostencalculatie}. Dit hoeven dus niet toegestane kosten te zijn.
...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Kostprijs

(2) Per eenheid product in geld uitgedrukte doelmatig opgeofferde productiemiddelen. We onderscheiden: 1) de differentile kostprijs: indien de vaste kosten bij een incidentele extra order buiten beschouwing blijven, neemt men naast de variabele kosten de noodzakelijke meerkosten van deze extra order in de kostprijs op. Uitgedrukt per eenheid produc...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.