Zoek op

Kredietfaciliteit

Het geheel aan kredietvormen waarover een onderneming bij een bank beschikt kredietlimiet de bovengrens van een kredietfaciliteit waarvan de kredietnemer wisselend gebruik kan maken, zoals bij een rekening-courantkrediet.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10164

Kredietfaciliteit

Een overeenkomst tussen de bank en haar cliënt, waarbij de bank de cliënt toestaat tot een bepaald bedrag gelden op te nemen (‘rood staan’) of andere faciliteiten (zoals garanties) te genieten.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10365
Geen exacte overeenkomst gevonden.