Zoek op

Kwelkade

Een kwelkade is een aan de binnenkant van de rivierdijk aangelegde kade, die evenwijdig aan de dijk loopt maar met zijn uiteinden daarop aansluit. Rivierwater kwelt onder de dijk door via lagen van grof zand en grind – de zogenaamde kwelbanen – en de doorlatendheid daarvan is vaak toegenomen door dijk- of oeverwaldoorbraken uit soms lang vervl...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Kwelkade

Kwelkade

Op enige afstand van de rivierdijk gelegen kade om het kwelwater te keren
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10414

kwelkade

Def.: in het direct aan de dijk grenzende achterland aangebrachte kade om afstromen van kwelwater te verminderen waarmee wordt getracht het optreden van pipingverschijnselen te voorkomen alsmede wateroverlast binnendijks tijdens hoge rivierafvoeren te beperken. Toelichting: De hoogte van de kwelkade bedraagt meestal ca 50 centimeter
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

kwelkade

een achter de bandijk gelegen ongeveer een halve meter hoge kade die het kwelwater opvangt
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11171

kwelkade

een achter de bandijk gelegen ongeveer een halve meter hoge kade die het kwelwater opvangt
Gevonden op http://www.kennisbank-waterbouw.nl/Glossary/printNL.php?subject=NLold
Geen exacte overeenkomst gevonden.