Zoek op

wrijving

de wrijving zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [ˈvrɛivɪŋ] Verbuigingen:   wrijving|en (meerv.) 1) weerstand die je ondervindt als je ergens langs strijkt natuurkunde Voorbeeld:   `door de wrijving warm worden`Synoniem:   frictie 2)...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/wrijving

Wrijving

Coulomb wrijving (ook wel droge wrijving genoemd ) is het meest eenvoudige, maar zeker niet het enige wrijvingsmodel. Viskeuze wrijving (of natte wrijving) brengt expliciet de snelheidsafhankelijkheid (en niet alleen de richtingsafhankelijkheid) in rekening. ==Soorten wrijving== De wrijvingscoëfficiënt moet experimenteel (door metingen) bepaald ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Wrijving

wrijving

het wrijven; weerstand die zich doet voelen als voorwerpen zich volgens een aanrakingsvlak langs elkaar bewegen; onenigheid; strubbeling
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10664

wrijving

Def.: bijdrage aan de weerstand tegen toplaaginstabiliteit doordat bij onderlinge beweging van naast elkaar liggende toplaagelementen een kracht wordt opgewekt.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Wrijving

weerstand die wordt uitgeoefend door twee voorwerpen die tegen elkaar bewegen. Voorbeeld: een zuiger in een cilinder. Millimeternauwkeurige aanpassingen en smeermiddelen maken het mogelijk het effect van wrijving te beperken
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11116

wrijving

toestand van kwaad zijn op elkaar vb: er is altijd wat wrijving tussen de broers Synoniemen: bonje ruzie conflict onenigheid geschil ongenoegen onvrede stront twist
het tegen elkaar of langs elkaar heen bewegen vb: door de wrijving ontstaat elektriciteit
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=wrijving

wrijving

De weerstand die een object ondervindt ten gevolge van het medium, zoals lucht of water, waarin of waarover het zich voortbeweegt.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/natuurkunde-scheikunde-en-sterrenkunde/

wrijving

weerstand die optreedt wanneer een voorwerp in of over een ander medium (vaste, vloeibare of gasvormige stof) beweegt
Gevonden op https://www.goedvoorbereidnaardepabo.nl/app/uploads/2016/12/2015_05-22-Begr
Geen exacte overeenkomst gevonden.