Zoek op

marketingstrategie

Hierin wordt de richting aangegeven waarin marketingactiviteiten moeten worden plaatsvinden om de doelstellingen te bereiken. De strategie heeft betrekking op de te kiezen doelgroep(en),product(en), en positionering. De strategie bepaalt de invulling van de marketingmix.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10679

Marketingstrategie

De marketingstrategie is een elementair onderdeel van de bedrijfsstrategie en beslaat daarbinnen alle bedrijfsactiviteiten gericht op de afzet van het product. Marketing is een strategische bedrijfsfunctie en de marketingstrategie is het onderdeel van de strategische planning dat voorziet in de planning voor het afzetten van het eindproduct. In de ...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Marketingstrategie

Marketingstrategie

(1) Een bewust gerichte, onderling gecordineerde hantering van de marketing instrumenten ter realisering van de marketing doelstellingen. De marketingstrategie bestaat uit gecordineerde beslissingen ten aanzien van: 1) bepaling van de doelgroepen;
2) bepaling van de marketingmix;
3) bepaling van budget.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Marketingstrategie

(3) Uitgestippeld beleid waarmee de onderneming de marketingdoelstellingen wenst te realiseren. Bestaat uit: de keuze van de doelmarkt, de positionering en de marketingmixstrategie.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Marketingstrategie

Een bewust gerichte, onderling gecordineerde hantering van de marketing instrumenten ter realisering van de marketing doelstellingen. De marketing strategie bestaat uit gecordineerde beslissingen ten aanzien van: 1) bepaling van de doelgroepen
2) bepaling van de marketingmix
3) bepaling van budget.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.