Zoek op

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

1) Inspraakcommissie
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/MEDEZEGGENSCHAPSRAAD/1

Medezeggenschapsraad

Een medezeggenschapsraad of medezeggingschapcommissie is een, al dan niet, bij wet ingesteld zelfstandig orgaan voor inspraak bij een instelling of organisatie. Deze raad is een adviserend orgaan met soms wettelijke bevoegdheden. Medezegenschapsraden zijn te vergelijken met ondernemingsraden (OR`s) en kunnen worden ingesteld, daar waar een OR wet....
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Medezeggenschapsraad

medezeggenschapsraad

Participatieorgaan bestaande uit vertegenwoordigers van het personeel, de ouders en-of de leerlingen. Elke gewone school heeft verplicht een medezeggenschapsraad die meebeslist over de organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs. Concreet overlegt de medezeggenschapsraad met de directie en het schoolbestuur over onderwerpen, zoals ...
Gevonden op http://taalunieversum.org/onderwijs/termen/term/621/zeer_moeilijk_lerende_k

Medezeggenschapsraad

adviserend orgaan dat bestaat uit vertegenwoordigers van betrokkenen
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10635
Geen exacte overeenkomst gevonden.