Zoek op

ONTGINNING

1) Drooglegging 2) Exploitatie 3) Geschikt maken voor bebouwing 4) Geschiktmaking voor landbouw 5) Grondverbetering 6) Het geschikt maken voor bebouwing 7) Landontginning 8) Mijnbouw 9) Ontbost terrein
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ONTGINNING/1

Ontginning

[Eindhoven] - Ontginning is een wijk in het stadsdeel Woensel-Noord in de stad Eindhoven. De wijk ligt in het noorden van Eindhoven. De wijk bestaat uit de volgende buurten: De wijk ligt aan de noordkant van Eindhoven. De wijk Driehoeksbos is ontwikkeld aan het einde van de 20e eeuw. Prinsejagt en Jagershoef zijn hoofdzakel...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Ontginning_(Eindhoven)

Ontginning

[cultuur] - Een ontginning is in cultuur gebrachte woeste grond. In Nederland bijvoorbeeld een voormalig moeras-, veen-, heide- of duingebied. Bij een bosontginning wordt het bos gekapt voor de teelt van landbouwgewassen. ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Ontginning_(cultuur)

ontginning

het initiatief voor het ontginnen van woeste gronden lag vaak bij particulieren die een stuk grond niet te ver van hun woning wilden beakkeren. Geregeld ook werden gemeentegronden verkocht om zo de gemeentekas weer op peil te krijgen. Een mooi voorbeeld van de manier waarop dit gebeurde in akte d.d. 30-8-1786.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10439

ontginning

Gebieden in een natuurlandschap beschikbaar maken voor menselijk gebruik door de natuurlijke omstandigheden te veranderen.
Categorie: Functionele activiteiten > onderhoud.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

Ontginning

Het gereed maken van een gebied voor landbouwgebruik. Hier betekent het het afgraven van het veen en zorgen voor een goede waterbeheersing.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10766
Geen exacte overeenkomst gevonden.