Zoek op

optie

[Nederlands] keuzemogelijkheid
Gevonden op https://quizlet.com/102224648/nederlands-flash-cards/

optie

[Nederlands] mogelijkheid
Gevonden op https://quizlet.com/86165841/nederlands-flash-cards/

Optie

Recht om gedurende een bepaalde periode een bepaald effect, meestal een aandeel, tegen een afgesproken prijs te kopen (calloptie) of te verkopen (putoptie)
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11024

optie

het recht om pas later te beslissen of je iets neemt vb: mevrouw Van Teefelen heeft een optie op dat schilderij
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=optie

Optie

Verhandelbaar recht om van de onderliggende waarde (bijvoorbeeld aandelen of obligaties) een standaardhoeveelheid te kopen (call) of te verkopen (put) tegen een vooraf overeengekomen prijs
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10783

Optie

Het recht om door een eenzijdige wilsverklaring een koopovereenkomst te doen ontstaan. Degene die het recht heeft is niet verplicht er gebruik van te maken.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10766

Optie

Het recht om een goed (bijvoorbeeld een huis) binnen een bepaalde periode te kopen voor een nader te bepalen bedrag. Een huizenkoper, bijvoorbeeld, meldt zich als serieuze kandidaat om het huis te kopen en wil nog even tijd om over de gevraagde prijs na te denken. Algemener gezegd: een voorwaardelijke claim op een goed of een vermogenstite...
Gevonden op http://www.fons-vernooij.nl/bb-site/index.html

Optie

Een optiecontract op een onderliggend goed verleent zijn houder het recht en niet de verplichting om een bepaalde hoeveelheid van een actief tegen een vooraf vastgestelde prijs (de uitoefenprijs) of tot een vooraf bepaalde datum in de toekomst, te kopen of te verkopen. Hiervoor betaalt de verkoper onmiddellijk een premie (premium).De persoon die de...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10237

Optie

Recht van koop. Als de verkoper u een optie geeft (dat hoeft hij niet te doen), verplicht hij zich om het huis gedurende een bepaalde termijn niet aan een ander aan te bieden.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10126

optie

is het recht gedurende een bepaalde periode waarde papieren (aandelen) of vreemde valuta tegen een vooraf bepaalde koers te kopen (call optie) of te verkopen (put optie).
Gevonden op http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip05.htm

Optie

Recht om binnen een bepaalde termijn, tegen een vooraf afgesproken prijs, een bepaald goed te mogen kopen of te mogen verkopen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10164

Optie

Voordat u besluit een huis te kopen, informeert u eens naar de mogelijkheid om een `optie` op het huis te nemen. U krijgt dan gedurende een paar dagen het `recht van koop`. Tijdens die periode mag de verkoper het huis niet aan een ander verkopen. Een optie verplicht u niet tot kopen en er zijn voor u ook geen financiële consequenties aan verbo...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10264

Optie

Een optie is een verhandelbaar recht om van de onderliggende waarde (bijvoorbeeld aandelen of obligaties) een standaardhoeveelheid te kopen of te verkopen tegen een vooraf overeengekomen prijs.
call-optie = het recht om te kopen
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

Optie

Tijdelijke overeenkomst tussen verkoper en aspirant-koper, waarbij de aspirant-koper gedurende een periode het eerste recht van koop heeft tegen een afgesproken prijs. Verkoper verkoopt in die periode niet aan een ander.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10267

Optie

Verhandelbaar recht om van de onderliggende waarde (bijv. Aandelen of obligaties) een standaardhoeveelheid te kopen (Call) of te verkopen (Put) tegen een vooraf overeengekomen prijs en gedurende de looptijd van de optie.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10374

Optie

Verhandelbaar recht om iets te kopen (call-optie) of te verkopen (put-optie) tegen een van tevoren vastgestelde prijs gedurende een van tevoren vastgestelde periode.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10353

Optie

Een recht om door een eenzijdige wilsverklaring een koopovereenkomst te doen ontstaan. Degene die het recht heeft is niet verplicht er gebruik van te maken.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10265

Optie

Een uitdrukking in de effectenhandel waarmee het recht wordt bedoeld om gedurende een bepaalde periode (uitoefenperiode) een zeker aantal effecten te kopen (calloptie) of te verkopen (putoptie) tegen een vooraf vastgestelde koers (uitoefenprijs). De verkoper van de optie neemt een leverings- of afnameplicht op zich.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10474

Optie

Let op: Spelling van 1858 verkiezing, keus; het regt, om uit verscheidene dingen te kiezen
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Optie

Nederlandsche handelswoorden uit het Frans (1914): option, vrije keus, voorkeur, premie-affaire.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/ginn001hand02/ginn001hand02_005.htm

Optie

Verhandelbaar recht om van de onderliggende waarde (bijvoorbeeld aandelen of obligaties) een standaardhoeveelheid te kopen (call) of te verkopen (put) tegen een vooraf overeengekomen prijs.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10768

optie

Afspraak waarbij de verkoper de koper bedenktijd geeft en tussentijds niet met andere belangstellenden onderhandelt. Een optie is meestal een paar dagen geldig
Gevonden op http://www.allesoverhuisentuin.nl/snelzoeker/woon-encyclopedie/18

Optie

Een optie geeft het recht om een bepaald verhandelbaar object op een bepaald moment te kopen of verkopen tegen een vooraf afgestemde prijs. Dit object kan in principe iedere vorm hebben, bijvoorbeeld: grondstoffen, huizen, aandelen, obligaties, etc. In de regel worden opties in de beleggerswereld voornamelijk gebrui...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10820

optie

[Belgisch Nederlands] afstudeerrichting als keuzemogelijkheid binnen een opleiding
Gevonden op http://www.gentvertaalt.be/taaldatabank/links/taalvandaal-cached.html

Optie

het recht om binnen een afgesproken periode en tegen een afgesproken prijs aandelen te kopen of verkopen. De looptijd van dit recht is betrekkelijk kort; meestal 3, 6 of maximaal 9 maanden. De tegenpartij van de opties is de markt, de verkoper van de optie, die hiervoor als betaling de wisselende prijs van de optie ontvangt. De optiebeurs staat in ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10872
Geen exacte overeenkomst gevonden.