Zoek op

People

People is een Amerikaans tijdschrift dat wekelijks verschijnt en wordt uitgegeven door Time Warner. Het tijdschrift is sinds 2001 voor ongeveer de helft gevuld met nieuws over beroemdheden en voor de helft bevat het human interest-verhalen. In 2006 had het blad een oplage van 3,75 miljoen en bracht het $1.5 miljard op . Het werd in oktober 2005 be...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/People

People

De manier van werken en omgaan met elkaar en de maatschappij in ruimere zin. Thema's die hier spelen zijn: armoede, diversiteit en discriminatie, mensenrechten, omkoping en fraude, kinderarbeid en man-vrouw verhoudingen
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10916

People

People staat voor de aandacht van de onderneming voor de mensen, de werknemers.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10927
Geen exacte overeenkomst gevonden.