Zoek op

vrijemarkteconomie

Economische orde waarbij de productie‑ en allocatiebeslissingen decentraal door bedrijven worden genomen. De afstemming tussen wat de bedrijven aanbieden en wat de huishoudens vragen gebeurt op de markt. In de vrijemarkteconomie is er geen overheidsinmenging. De gedecentraliseerde organisatievorm van de markteconomie staat in scherpe tegenstellin...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/economie/vrijemarkteconomie

vrijemarkteconomie

de vrijemarkteconomie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [vrɛiə'mɑrktekonomi] bestel waarin vraag en aanbod bepalen welke producten worden geproduceerd en waarin de overheid geen rol speelt Voorbeeld:   `een wereldwijde vrijemarkteconomie invoeren`Antoniem:  ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/vrijemarkteconomie

Vrijemarkteconomie

Economie waarin vraag en aanbod de prijzen bepalen.
Gevonden op http://www.scholieren.com/werkstukken/26780

Vrijemarkteconomie

[Geschiedenis] Economie waarin vraag en aanbod bepalen wat er wordt geproduceerd en hoe hoog de prijzen zijn
Gevonden op https://quizlet.com/114044308/geschiedenis-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.