Zoek op

performance

Ook body art. Theatrale handeling van meestal één persoon, met het lichaam als beeldend materiaal en in relatie tot enkele rekwisieten. Deze kunstvorm die binnen het beeldende-kunstcircuit ontstond, vond haar hoogtepunt in de jaren zeventig. Soms gericht op het testen van menselijke gedragingen, bijvoorbeeld het uithoudingsvermogen van het publie...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/internationale-beeldende-kunst-vanaf-18

performance

performance zelfst.naamw.Uitspraak:   [pər'fɔrməns] Verbuigingen:   performance|s (meerv.) 1) theatrale voorstelling van een podiumkunstenaar of beeldend kunstenaar Voorbeelden:   `videoperformance`, `Ik heb op de Uitmarkt een prachtige performance...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/performance

PERFORMANCE

1) Happening 2) Optreden 3) Opvoering 4) Presentatie 5) Publiek optreden 6) Show 7) Taalbeheersing 8) Toer 9) Voorstelling
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/PERFORMANCE/1

performance

voorstelling, optreden
Jaar van herkomst: 1912 (KKU )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Performance

Engelse term voor gemaakte winst ( > beleggen > algemene terminologie)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/performance.htm

Performance

De performance of het rendement van een fonds geeft weer hoe de waarde van een belegging is gegroeid (of gedaald) over een bepaalde periode. Beleggers vergelijken de rendementen van fondsen om de prestaties van vergelijkbare fondsen tegen elkaar af te kunnen zetten.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10161

Performance

Presentatievermogen van bijvoorbeeld een computersysteem, database-systeem of programmeertaal.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10230

Performance

De performance van (een deel van) het vermogen is het totale rendement op marktwaarde.
Deze performance wordt normaliter vergeleken met de performance van de benchmark (index).
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

Performance

De performance van (een deel van) het vermogen is het totale rendement op marktwaarde. Deze performance wordt vergeleken met de performance van de benchmark.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10255

Performance

Handeling of actie van een kunstenaar met publiek erbij, waarbij van tevoren een planning gemaakt is wat men ongeveer denkt te gaan doen. Meestal is deze handeling niet verhalend en kan het publiek, vaak bij de performance betrokken, op elk gewenst tijdstip in of uit lopen. In de jaren zestig werd deze kunstvorm voor het eerst toegepast.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10282

Performance

Abstract: Het gebruik van taal; het hanteren van taal in concrete situaties. In de taalwetenschap wordt onderscheid gemaakt tussen performance en competence (de kennis die de taalgebruiker heeft van de systematiek van taal)
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10364

Performance

Voorstelling, optreden. Kunstvorm waarbij niet naar een concreet product wordt gestreefd, maar naar een beleveniservaring.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10443

Performance

voorstelling waarin een kunstenaar zijn eigen lichaam als materiaal gebruikt om een idee te verbeelden.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10760

Performance

Rendement op een belegging. Procentuele stijging (out-performance) of daling (under-performance) van een belegging over een bepaalde periode ten opzichte van een vergelijkingsmaatstaf.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10768

Performance

Rendement op een belegging. Procentuele stijging (out-performance) of daling (under-performance) van een belegging over een bepaalde periode ten opzichte van een vergelijkingsmaatstaf.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10783

Performance

voorstelling waarin een kunstenaar zijn eigen lichaam als materiaal gebruikt om een idee te verbeelden.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10817

Performance

Performance is een ander woord voor beleggingsrendement. Performance kan een procentuele stijging (out-performance) of daling (under-performance) van een belegging zijn over een bepaalde periode ten opzichte van een norm of benchmark.
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Performance

performance

voorstelling (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/performance

Performance

Het resultaat van het belegd vermogen, afgezet tegen de marktwaarde. Het zegt iets over of de beleggingsresultaten goed of slecht zijn verlopen.
Gevonden op http://www.financenavigator.nl/wiki/Performance

Performance

Procentuele stijging (out performance) of daling (under performance) van een financiele waarde over een bepaalde periode ten opzichte van een vergelijkingsmaatstaf.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/performance

Performance

Performance is het zekerstellen dat ict gebruikt wordt voor fgesproken manier.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Performance

[Muziek] Manier waarop artiesten hun optreden vormgeven
Gevonden op https://quizlet.com/117674170/muziek-begrippen-11-12-15-flash-cards/

Performance

[Beeldende vorming] Kunstwerk dat in de vorm van een (theatrale) actie aan het publiek wordt gepresenteerd. De eerste performances vonden plaats in de jaren zestig.
Gevonden op https://quizlet.com/73235862/kunst-beeldende-vorming-6vwo-begrippen-hoofdst
Geen exacte overeenkomst gevonden.