Zoek op

populatie

de populatie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [popy'la(t)si] Verbuigingen:   populatie|s (meerv.) groep wezens die in een bepaald gebied voorkomen Voorbeelden:   `konijnenpopulatie`, `De zeehonden doen het goed in de Waddenzee, maar in 2002 is door een virusi...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/populatie

POPULATIE

1) Bevolking 2) Statische massa
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/POPULATIE/1

populatie

groep individuen van dezelfde soort in een bepaald gebied die zich onderling voortplanten
Gevonden op http://biologiepagina.nl/Havo4/N8Ecosysteem/begrippenlijst.htm

Populatie

[biologie] - Een populatie is een groep organismen van dezelfde soort die niet in tijd of plaats van elkaar gescheiden zijn en dus (theoretisch) met elkaar kunnen voortplanten. De grootte van een populatie hangt af van geboorte, sterfte, immigratie en emigratie en wordt gereguleerd door biotische factoren als de aanwezighei...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Populatie_(biologie)

Populatie

[statistiek] - In de statistiek is een populatie een ten aanzien van bepaalde aspecten homogene verzameling van objecten waarop het onderzoek zich richt. Doel van het onderzoek is steeds inzicht te krijgen in de frequentieverdeling van eigenschappen van de populatie. Zo`n populatieverdeling wordt beschreven door parameters,...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Populatie_(statistiek)

populatie

•bevolking. • [statistiek] een groep personen of zaken die voor statistische doeleinden geselecteerd of bij elkaar gebracht zijn. • [biologie] een groep organismen van dezelfde soort die niet in tijd of plaats van elkaar gescheiden zijn en dus (theoretisch) met elkaar kunnen voortplanten.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/populatie

populatie

bevolking
Jaar van herkomst: 1598 (WNT Bijv.+verb. )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

populatie

Voortplantingsgemeenschap van individuen van een bepaalde soort in een bepaalde ruimte.
Gevonden op http://www.digischool.nl/bi/pbb/search.php

populatie

De hoeveelheid mensen (of dieren) die in een bepaald Gebied wonen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10628

Populatie

groep dieren van een bepaald ras of een bepaalde soort.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10733

Populatie

Bevolking; omschreven groep dieren of mensen van dezelfde (onder)soort..
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10765

populatie

Def.: verzameling van individuen van dezelfde soort, die in een bepaalde omschreven ruimte woont.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

populatie

een groep individuen of exemplaren.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11177

populatie

bevolking, groep soortgenoten (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/populatie

Populatie

Engels:Population bevolking
Gevonden op http://www.gezondheidsplein.nl/medisch-woordenboek/letter/p

populatie

bevolking van een bepaald gebied vb: in de duinen is de populatie aan vossen sterk toegenomen
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=populatie

Populatie

Een verzameling personen of bedrijven waaruit men een steekproef trekt. Omdat de kosten van het uitvoeren van een marktonderzoek onder de gehele populatie (bijvoorbeeld inwoners van Nederland) vaak te hoog zijn, wordt vaak een aselecte steekproef getrokken die een representatieve afspiegeling dient te vormen van de gehele populatie.
Gevonden op http://www.multiscope.nl/kennis/begrippen.html

populatie

populatie:groep planten of dieren van dezelfde soort, die op een bepaalde plaats bij elkaar groeien of leven. Naar ruimtelijke verdeling worden onderscheiden kernpopulatie en satellietpopulatie.
Gevonden op http://www.nev.nl/thijsse/woordenlijst.html

populatie

Een biologische populatie is een groep individuen van dezelfde soort die zich onderling voortplant en als zodanig geïsoleerd is van andere zulke groepen. Alternatieven: populaties
Gevonden op http://www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=vogels&selected=definiti

Populatie

Massa, universum.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Populatie

Verzameling van alle elementen (of objecten), waarvoor de resultaten van een onderzoek gelden.
Gevonden op http://www.wynneconsult.com/root/HomePageKB012.htm

populatie

[Nederlands] groep individuen van een ras of soort
Gevonden op https://quizlet.com/33545860/nederlands-flash-cards/

populatie

groep organismen van dezelfde soort in een bepaald gebied, die zich onderling voortplanten
Gevonden op https://www.goedvoorbereidnaardepabo.nl/app/uploads/2016/12/2015_05-22-Begr
Geen exacte overeenkomst gevonden.