Zoek op

PORFIER

1) Delfstof 2) Fijn granietsoort 3) Fijne korrelige granietsoort 4) Fijnkorrelig graniet 5) Fijnkorrelige graniet 6) Fijnkorrelige granietsoort 7) Gesteente 8) Gesteente door stolling ontstaan 9) Graniet 10) Granietsoort 11) Korrelige granietsoort 12) Kristallijn gesteente 13) Ongelaagd gesteente 14) Purperkleurig gesteente 15) Purpersteen 16) Stee...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/PORFIER/1

porfier

Stollingsgesteente (zie gesteente) met een porfirische textuur, gekenmerkt door relatief grote kristallen (zgn. porfieroblasten) in een fijn-kristallijne matrix. Porfier komt in Nederland voor als zwerfsteen en is geïmporteerd als steenslag (m.n. voor het ballastbed van spoorwegen) en als straatk…
Gevonden op http://aggregates-catalogue.nl/woordenboek/

Porfier

Porfier (ook wel: porfirisch gesteente) is een stollingsgesteente met een typische textuur van relatief grote fenocrysten in een grondmassa van kleinere kristallen. Deze textuur wordt een porfirische textuur genoemd. Porfirische texturen kunnen afanitisch (microscopisch) of faneritisch (macroscopisch) zijn, waarbij respectievelijk de kristallen in...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Porfier

Porfier

Let op: Spelling van 1858 een purpersteen, een roode, met kwarts, en soms met andere zaken, vermengde jaspis
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Porfier

Stofnamen, Handelsnamen, Synoniemen, Buitenlandse-namen en Soorten: -
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10746

Porfier

Wat is Porfier Een zeer hard en duurzaam gesteente van Vulkanische oorsprong en sinds 300 jaar ontgonnen. Het porfier wordt bij ons vooral gebruikt in wegenbeton en beton waar een hoge slijtvastheid wordt vereist. Porfiersteenslag is beschikbaar in de meeste kalibers, overeenkomstig de Belgische (NBN B 11 201) norm, en voldoet aan strenge vormvoors...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10746

Porfier

Een stollingsgesteente, waarin -tegen een fijner korrelige achtergrond- relatief grote kristallen voorkomen die men fenokristen noemt.
Gevonden op https://www.geokring.nl/informatie/geo-lexicon
Geen exacte overeenkomst gevonden.