Zoek op

premievrijmaking

De afkoop van een lopende levensverzekering, waardoor de verplichting tot betaling van premie eindigt. Op hetzelfde moment ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=premievrijmaking

Premievrijmaking

Premievrijmaking is de afkoop van een lopende levensverzekering, waardoor de verplichting tot betaling van premie eindigt. Op hetzelfde moment wordt een nieuwe verzekering met dezelfde inhoud afgesloten, maar voor een lager verzekerd bedrag.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10264

Premievrijmaking

Afkoop van een lopende levensverzekering, waaronder de verplichting tot premiebetaling nog niet geëindigd was, met gelijktijdige aanwending van de afkoopwaarde als koopsom voor een verzekering van dezelfde inhoud, maar tot een lager verzekerd bedrag. Het recht van premievrijmaking is een van de beschikkingsrechten van de verzekeringnemer. ~ Z...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10752

Premievrijmaking

(1) Afkoop van een lopende levensverzekering, waaronder de verplichting tot premiebetaling nog niet geindigd was, met gelijktijdige aanwending van de afkoopwaarde als koopsom voor een verzekering van dezelfde inhoud, maar tot een lager verzekerd bedrag. Het recht van premievrijmaking is een van de beschikkingsrechten van de verzekeringnemer.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Premievrijmaking

(2) Stopzetting van de premiebetaling voor een levensverzekering, waarbij het verzekerd kapitaal wordt verlaagd en de levensverzekering voor het overige ongewijzigd blijft.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.