Zoek op

debriefing

de debriefing zelfst.naamw. (m./v.) Uitspraak:   [di'bri:fɪŋ] Verbuigingen:   debriefing|s (meerv.) nabespreking ter evaluatie en afronding Voorbeeld:   `De militairen vonden de debriefing na de operatie heel nuttig.`Antoniem:   briefing ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/debriefing

Debriefing

[algemeen] - De term debriefing is afkomstig uit militaire kringen. Het is een bijeenkomst waarin na het beëindigen van een missie informatie wordt uitgewisseld over het verloop ervan en waarbij verdere instructies worden gegeven (welke informatie openbaar mag gemaakt worden, wat er verder te doen staat ...). ==Ruimere bet...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Debriefing_(algemeen)

Debriefing

[psychologisch] - Psychologische debriefing is een specifieke vorm van vroegtijdige psychologische interventie die snel na een schokkende gebeurtenis volgt (meestal binnen de 3 dagen) en die tracht de stress te verminderen met als doel preventie van psychische problemen op langere termijn. Vaak wordt psychologische debriefi...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Debriefing_(psychologisch)

Debriefing

Bijeenkomst ter nabespreking en evaluatie van de inzet van mensen en middelen, bijvoorbeeld na hulpverlening tijdens een ramp of na een grote operatie.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11110
Geen exacte overeenkomst gevonden.