Zoek op

preventie

criminologie: al hetgeen wordt ingezet om strafbare feiten te voorkomen. Bijv. het inbraakveilig maken van een woning, maar ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=preventie

preventie

criminologie: al hetgeen wordt ingezet om strafbare feiten te voorkomen. Bijv. het inbraakveilig maken van een woning, maar ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/preventie

preventie

Activiteit gericht op het voorkomen van een ongewenste gebeurtenis of ziekte, bijvoorbeeld door voorbehoedsmiddelen te gebruiken ter voorkoming van zwangerschap of vaccinatie toe te passen ter voorkoming van vaak zeer ernstig verlopende ziektes.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/levenswetenschappen-en-geneeskunde/prev

preventie

de preventie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [prə'vɛn(t)si] Verbuigingen:   preventie|s (meerv.) het voorkómen van iets onaangenaams Voorbeelden:   `Op het gebied van gezondheid zou de overheid veel meer aan preventie kunnen doen.`, `de preventie en bestr...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/preventie

preventie

het gericht nemen van maatregelen en-of het doelbewust in acht nemen daarvan om ervoor te zorgen dat iets onaangenaams niet gebeurt; het gericht en doelbewust proberen iets onaangenaams te voorkomen, bijvoorbeeld een ziekte, aandoeningen, blessures, ziekteverzuim, brand, inbraak, een ongeval of een misdrijf
Gevonden op http://anw.inl.nl/article/preventie

preventie

het beperken van de kansen op en de gevolgen van ongevallen met behulp van het doorvoeren van maatregelen (Gevonden op http://www.brzo99.nl/aspx-get.aspx?xdl=-views-brzo-xdl-page&ItmIdt=204932&SitIdt=220&VarIdt=88)
Gevonden op http://kustveiligheid-e.wikidot.com/begrippenlijst

preventie

•voorkoming (van ziekte, brand, etc).
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/preventie

preventie

Het geheel van maatregelen dat gericht is op het verwijderen van de directe oorzaken van onveiligheid of op het beperken van de gevolgen van feitelijke inbreuken.
Gevonden op http://users.pandora.be/dirk.van.aerschot/vlaamsbrabant/documenten/voorafga

Preventie

Voorkomen van problemen door vroegtijdig in te grijpen-
Gevonden op http://www.allesoverhetgebit.nl/moeilijke-woordenlijst?page=3

preventie

voorkomen van slechter worden van een functie (ook 7.4.1.1)
Gevonden op http://www.audiologieboek.nl/htm/hfdwrd/p.html

Preventie

Voorkomen dat ziekten gaan ontstaan.
Gevonden op http://www.borstkanker.nl/index.php?p=379

preventie

het voorkomen
Jaar van herkomst: 1503 (Boutillier )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Preventie

Preventie betekent voorkomen. Door vooraf maatregelen te nemen, kan er gezorgd worden voor het vermijden van een onwenselijke situatie. Het woord is te herleiden naar het Latijn, praeventio. Preventie wordt toegepast op tal van manieren en in verschillende situaties. Zo kan er gedacht worden aan brand- of diefstalpreventie. Door bijvoorbeeld een al...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Preventie

preventie

het voorkomen (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/preventie

Preventie

Engels:Prevention voorkoming (van ziekte)
Gevonden op http://www.gezondheidsplein.nl/medisch-woordenboek/letter/p

Preventie

Engels:Prevention voorkoming (van ziekte)
Gevonden op http://www.gezondheidsplein.nl/medisch-woordenboek/letter/p

preventie

maatregel uit voorzorg, om nare dingen te voorkomen vb: de brandpreventie schrijft voor dat er voldoende nooddeuren moeten zijn Synoniem: voorzorg
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=preventie

Preventie

Het geheel van maatregelen dat gericht is op het verwijderen van de directe oorzaken van onveiligheid of op het beperken van de gevolgen van feitelijke inbreuken.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Preventie

Het voorkómen van een ongewenste situatie
Gevonden op http://www.zorgbelang-noordholland.nl/woordenlijst

preventie

[Maatschappijleer] voorkomen
Gevonden op https://quizlet.com/103343412/maatschappijleer-kernbegrippen-flash-cards/

preventie

(algemeen) Meer specifiek: brandpreventie buurtpreventie criminaliteitspreventie drugspreventie ongevallenpreventie Minder specifiek: openbaar bestuur Zie ook: huisverbod hygiëne preventie (politie) risico's veiligheid
Gevonden op https://thesaurus.politieacademie.nl/Thesaurus/Term/1012

preventie

(politie) het optreden tot het voorkomen van verstoring van de rechtsorde Gebruikt voor: preventief optreden Minder specifiek: politiebeleid Zie ook: preventie (algemeen) preventie (politiële jeugdtaak)
Gevonden op https://thesaurus.politieacademie.nl/Thesaurus/Term/6391

preventie

(politiële jeugdtaak) Minder specifiek: politiële jeugdtaak Zie ook: preventie (politie)
Gevonden op https://thesaurus.politieacademie.nl/Thesaurus/Term/6392

preventie

(politie) het optreden tot het voorkomen van verstoring van de rechtsorde Gebruikt voor: preventief optreden Minder specifiek: politiebeleid Zie ook: preventie (algemeen) preventie (politiële jeugdtaak)
Gevonden op https://thesaurus.politieacademie.nl/Thesaurus/Term/6394
Geen exacte overeenkomst gevonden.