Zoek op

Procedure

Engels:Procedure werkwijze
Gevonden op http://www.gezondheidsplein.nl/medisch-woordenboek/letter/p

Procedure

Verzameling activiteiten die in een bepaalde volgorde moet worden uitgevoerd. Procesbeheersing Besturen, beveiligen en controleren van technologische processen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10046

Procedure

Gespecificeerde wijze van het uitvoeren van een activiteit of proces.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10186

Procedure

Respect voor de overeenkomst van een product of een dienst met de wettelijke vereisten betreffende de verschillende stappen in zijn opmaak of realisatie.
Gevonden op http://www.wvg.vlaanderen.be/juriwel/nieuws/vr/pdf/glossarium.pdf

procedure

werkwijze
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10733

Procedure

Procedure, een procedure is een reeks instructies die op volgorde moeten worden uitgevoerd. Dit kan plaatsvinden tijdens een echtscheiding.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10788

Procedure

In general, the body of written and unwritten rules governing the conduct of a transaction, or the formal steps undertaken in carrying out a transaction. In particular, the legislative machinery set up to carry out a given transaction.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Procedure

Gespecificeerde wijze voor het uitvoeren van een activiteit.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Procedure

Elke expliciet vastgelegde werkinstructie voor personen of organen voor de uitvoering van hun taak binnen een informatiesysteem.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

procedure

Def.: de beschrijving van de achtereenvolgens te nemen stappen voor het behandelen en verstrekken van beschikkingen, overeenkomsten, aangiften, bezwaren en beroepen enz.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

procedure

•werkwijze, methodiek. •een reeks instructies in een bepaalde volgorde. •proces.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/procedure

Procedure

[Muziek] Werkwijze, methode
Gevonden op https://quizlet.com/108136312/ne-muziek-downloaden-flash-cards/

Procedure

Rechtsgeding in civielrechtelijke, strafrechtelijke of bestuurszaken.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

procedure

werkwijze
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10874

Procedure

Engels:Procedure werkwijze
Gevonden op http://www.gezondheidsplein.nl/medisch-woordenboek/letter/p

procedure

de procedure zelfst.naamw. (m./v.) Uitspraak:   [prosəˈdyrə] Verbuigingen:   procedure|s (meerv.) officiële manier waarop iets verloopt Voorbeeld:   `sollicitatieprocedure` © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'procedure' komt v...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/procedure

procedure

[Nederlands] officiële werkwijze
Gevonden op https://quizlet.com/108323034/nederlands-flash-cards/

procedure

werkwijze
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11064

Procedure

Een procedure is te vergelijken met een functie, met het verschil dat het geen antwoord terug geeft (geen return value). Bijvoorbeeld de procedure TekenCirkel, tekent een cirkel op het scherm, maar geeft geen resultaat terug.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11072

Procedure

Een reeks samenhangende activiteiten die volgens schema worden uitgevoerd, gericht op het bereiken van een bepaald resultaat. Bij een procedure kunnen meerdere medewerkers en werkeenheden zijn betrokken.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11110

procedure

gang van zaken
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11288

Procedure

Een procedure is een vastgelegde manier van handelingen uitvoeren. Het gaat om een specifiek omschreven volgorde van stappen die genomen moeten worden in een proces. In het juridisch jargon wordt de term vaak gebruikt. Maar ook buiten het rechtelijk systeem zijn procedures te vinden. Hier volgt een voorbeeld om dit te verduidelijken. Als een burger...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Procedure

procedure

procesvoering (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/procedure

procedure

de manier waarop je het aanpakt vb: welke procedure volgen we bij het kiezen van een leider?
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=procedure

procedure

actie - Jaar van herkomst: 1537 (HWS )
procesvoering - Jaar van herkomst: 1494-1512 (HWS )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php
Geen exacte overeenkomst gevonden.