Zoek op

provisie

groei en conjunctuur, markten en prijzen: het bedrag dat een handelsvertegenwoordigers boven op het (basis)salaris ontvangt ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=provisie

provisie

handelsrecht: het bedrag dat een handelsvertegenwoordigers boven op het (basis)salaris ontvangt en dat percentueel berekend ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=provisie

provisie

handelsrecht: het bedrag dat een handelsvertegenwoordiger boven op het (basis)salaris ontvangt en dat procentueel berekend ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/provisie

provisie

de provisie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [pro'vizi] Verbuigingen:   provisie|s (meerv.) percentage van de verkoopsom als beloning voor verleende diensten Voorbeeld:   `Deze galerie rekent 15 procent provisie over elk verkocht kunstwerk.` © Kernerman D...
Gevonden op https://www.woorden.org/woord/provisie

PROVISIE

1) Aanstelling 2) Beloning 3) Commissie 4) Courtage 5) Extra-uitkering 6) Maatregel 7) Makelaarsloon 8) Makelaarsprovisie 9) Makelloon 10) Mondvoorraad 11) Percentsgewijs berekend loon 12) Stock 13) Tantième 14) Voorraad 15) Voorraad levensmiddelen 16) Winstaandeel
Gevonden op https://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/PROVISIE/1

Provisie

Provisie is een beloning voor verleende diensten die wordt berekend als percentage van de relevante omzet. Bij bancaire- en verzekeringsdienstverlening worden veel verschillende provisies in rekening gebracht. Bij een makelaar o.g. wordt het makelaarscourtage genoemd. Ook een veilinghuis brengt provisie in rekening. In Nederland is sinds 1 januari...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Provisie

Provisie

De provisie is een vergoeding die wisselkantoren rekenen voor het wisselen van een bepaalde valuta voor andere valuta. De provisie wordt vaak gerekend bij zowel de aankoop als de verkoop van een vreemde valuta. De provisie wordt vaak verkregen aan
Gevonden op http://valutawijzer.nl/woordenboek/provisie/

provisie

mondvoorraad - Jaar van herkomst: 1500-1537 (MNW )
percentueel loon - Jaar van herkomst: 1642 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Provisie

Let op: Spelling van 1858 voorraad, mondvoorraad; vergoeding voor gedane moeite, bezorgingsloon van makelaars, commissionairs, expediteurs, enz. Provisioneel, voorbehoedend; bij voorraad, voorloopig, voorshands. Provisor, opziener, meesterknecht; zaakbezorger of bevoegde waarnemer van eene apotheek enz....
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Provisie

(1) De beloning die aan een assurantietussenpersoon wordt toegekend door de verzekeraar in verband met de bemiddeling in verzekeringen. Onderscheid wordt gemaakt tussen afsluitprovisie, die de tussenpersoon ontvangt bij het, via zijn bemiddeling afsluiten van een nieuwe verzekering en continuatie (of prolongatie-) provisie, die de tussenpersoon ont...
Gevonden op https://www.encyclo.nl//Media/Begrippenbank-Bedrijfskunde-Streutker/Begripp

Provisie

(2) Financile vergoeding voor een verkoper, die afhankelijk is van de omvang van een transactie of een omzet die voor de werkgever is behaald. Meestal bestaat de vergoeding uit een percentage van de verkoopprijs of de omzet. Synoniem: commissie, alhoewel commissie meer is gericht op handelaren die als zelfstandige tussenpersoon optreden.
Gevonden op https://www.encyclo.nl//Media/Begrippenbank-Bedrijfskunde-Streutker/Begripp

Provisie

De vergoeding voor bepaalde vormen van dienstverlening, onder meer voor de bemiddeling bij een effectentransactie door een bank of commissionair. De provisie bedraagt meestal een percentage van de aan - verkoopsom. Ook: courtage.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10474

provisie

bedrag dat in rekening wordt gebracht voor het omwisselen van buitenlands geld
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10675

Provisie

Beloning voor de bemiddelaar bij een verzekeringsproduct.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10709

Provisie

Een in art. 1 sub r van het Besluit financiële dienstverlening gedefinieerd begrip: beloning of vergoeding, in welke vorm dan ook, voor het bemiddelen of adviseren ter zake van een financieel product. Deze beloning wordt courtage genoemd als de tussenpersoon makelaar is. De provisie komt ten laste van de verzekeraar. Bij schadeverzekeringen on... ...
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10752

Provisie

Vergoeding voor de het uitvoerend laten afhandelen van financiële transacties door een tussenpersoon. Sommige tussenpersonen werken provisie-onafhankelijk. Dit houdt in dat zij de provisiesom die zij ontvangen af laten hangen van het beleggingsresultaat.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10820

Provisie

woord uit 1812, uitleg bij teksten van E.J. Potgieter (1808 - 1875) voorraad.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10859

Provisie

commissie; bedrag dat de klant betaalt aan commissionair en hoekman(sbedrijf) voor het uitvoeren van een aan- en verkooporder. courtage.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10872
Geen exacte overeenkomst gevonden.