Zoek op

Rekening-courantkrediet

Hierbij kun je tot een afgesproken bedrag rood staan. Dit wordt ook wel de kredietlimiet genoemd. Vooral bedrijven die grote pieken en dalen kennen, bijvoorbeeld omdat ze seizoensgebonden werk hebben of seizoenartikelen verkopen, financieren de liquiditeit veelal op deze manier.
Gevonden op https://www.ondernemeneninternet.nl/werkkapitaal/

Rekening-courantkrediet

Door een bank verstrekt krediet waarbij een onderneming tot een bepaald maximaal bedrag, ook wel bekend als het kredietplafond, vrij krediet mag opnemen.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/rekening-courantkrediet

Rekening-courantkrediet

Het rekening-courantkrediet of bankkrediet is een vorm van kort lopend vreemd vermogen waarbij zowel de bank als de cliënt in een schuld- of vorderingspositie kunnen verkeren. Het is één van de meest voorkomende soorten krediet. Het betreft hier een rekening waar de onderneming al haar inkomend en uitgaand betalingsverkeer door laat lopen. Van t...
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10164
Geen exacte overeenkomst gevonden.