Zoek op

royement

pand en hypotheek: doorhaling van een hypothecaire inschrijving door te verklaren dat die inschrijving waardeloos is. ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=royement

royement

gerechtelijk recht: schrapping van een aanhangige procedure op de rol van de rechtbank, waardoor de gerechtelijke procedure ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=royement

royement

pand- en hypotheekrecht: doorhaling van een hypothecaire inschrijving door te verklaren dat die inschrijving `waardeloos` ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=royement

royement

rechtspersonenrecht: lidmaatschap bij vereniging beëindigen. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=royement

royement

vastgoedrecht: Notariële akte om een hypotheekinschrijving waarmee een vastgoed bezwaard is op te heffen. De notaris ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=royement

royement

burgerlijk procesrecht: beëindiging van een gerechtelijke procedure op verzoek van of met instemming van beide partijen. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/royement

royement

burgerlijk procesrecht: tot 2018, afbreken van een gerechtelijke procedure op verzoek van partijen. De zaak wordt op de rol ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/royement

royement

rechtspersonenrecht: lidmaatschap bij een vereniging beëindigen. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/royement

royement

het royement zelfst.naamw.Uitspraak:   [rwɑjə'mɛnt, rojə'mɛnt] Verbuigingen:   royement|en (meerv.) het schrappen van iemand als lid van een vereniging Voorbeeld:   `een dreigend royement van een lid van de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie` © Ker...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/royement

ROYEMENT

1) Doorhaling van een lid van een vereniging 2) Intrekking 3) Schorsing 4) Schrapping 5) Schrapping als lid 6) Tenietdoening 7) Uitsluiting 8) Uitstoting
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ROYEMENT/1

Royement

Royement is de juridische handeling waarbij een persoon uitgeschreven wordt uit de Nederlandse adel. == Geschiedenis == Verlies van Nederlands adeldom heeft zich tot nu toe acht keer voorgedaan. Zeven van die gevallen vonden plaats tussen 1816 en 1849, één geval deed zich voor in 1984. Dat gebeurde hetzij op eigen verzoek (vijf maal), hetzij doo...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Royement

Royement

Royement is de beindiging van een verzekering door de verzekeraar, bijvoorbeeld met inachtname van een opzegtermijn per contractsvervaldatum of in geval van een (grote) schade dan wel bij wanbetaling door de verzekeringnemer.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Royement

Bij een royement wordt een beurstransactie doorgehaald/geschrapt. Royement kan ook betekenen dat een certificaat wordt ingetrokken tegen uitgifte van originele aandelen.
Gevonden op https://www.abnamro.nl/nl/prive/beleggen/service/beleggers-abc/r.html
Geen exacte overeenkomst gevonden.