Zoek op

SCHULDEN

1) Negatieve vermogensbestanddelen 2) Passiva
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/SCHULDEN/1

Schulden

De schuld is in de economie een openstaand bedrag dat betaald moet worden. De schuld omvat de leningen, hypotheken, uitgestelde opbrengsten en uitgaven. De schuld geldt als vreemd vermogen en vormt samen met het eigen vermogen de passiva. Iemand die een schuld aan een ander heeft is een schuldenaar of debiteur, terwijl de schuldeiser ook wel als c...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Schulden

schulden

Het niet kunnen nakomen van financiële schulden was lange tijd een van de meest gebruikelijke redenen om iemand gevangen te zetten als gijzelaar. In de 19e eeuw raakte dit in onbruik. Volgens het VN-verdrag (BuPo) is het nu verboden iemand vanwege schulden te detineren. Persoonlijke schulden kunnen leiden tot `schuldhorigheid`, een vorm van dwanga...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10500

Schulden

Schulden, die gemaakt zijn door één van beide ex-partners moeten worden gedragen door beiden, ook als deze nog niet afbetaald zijn bij een scheiding.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10788

Schulden

Wie erft, krijgt niet alleen een (bepaald deel van een) vermogen, maar ook een aandeel in de eventueel bestaande schulden van de overledene. Wanneer men vermoedt dat er nogal wat schulden loskomen, dan kan men bij de Griffie van de Rechtbank laten vastleggen dat men of de hele erfenis verwerpt of de erfenis alleen ‘beneficiair’ aanvaard...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10977
Geen exacte overeenkomst gevonden.