Zoek op

Tijdswaarde

Naast de intrinsieke waarde van een optierecht bestaat er ook een zogenoemde tijdswaarde.
De hoogte van deze waarde is mede afhankelijk van de resterende looptijd van het betrokken optierecht.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

Tijdswaarde

De waarde van een optie, gebaseerd op de intrinsieke waarde en de looptijd. Over het algemeen kan gezegd worden dat hoe langer de looptijd is, hoe hoger de waarde van de optie is. Bij een langere looptijd is er immers meer kans dat de optie gunstig uitgeoefend kan worden.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10820
Geen exacte overeenkomst gevonden.