Zoek op

uitbesteden

gezondheidsrecht: het tegen vergoeding toevertrouwen aan een particuliere instantie van personen die zorg behoeven. Bijv. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/uitbesteden

uitbesteden

uitbesteden werkw.Uitspraak:   [ˈœydbəstedə(n)] Verbuigingen:   besteedde uit (verl.tijd enkelv.) Verbuigingen:   heeft uitbesteed (volt.deelw.) Toon alle vervoegingen door iemand anders laten verzorgen Voorbeelden:   `het onderhoud uitbesteden...
Gevonden op https://www.woorden.org/woord/uitbesteden

UITBESTEDEN

1) Aanbesteden 2) In de kost doen 3) Uitbesteed 4) Werk aan anderen overdoen
Gevonden op https://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/UITBESTEDEN/1

Uitbesteden

het laten maken of het laten bewerken van delen van het eindproduct en-of door derden laten verrichten van diensten ten behoeve van het eigen fabricageproces. Er kan hierbij een onderscheid gemaakt worden tussen: Capaciteitsuitbesteding; Specialistische uitbesteding. Zie ook: Make-or-buy.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10336

Uitbesteden

Een in art. 1:1 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) gedefinieerd begrip: het door een financiële onderneming verlenen van een opdracht aan een derde tot het ten behoeve van die financiële onderneming verrichten van werkzaamheden: (a) die deel uitmaken van of voortvloeien uit het uitoefenen van haar bedrijf of het verlenen van fine...
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10752
Geen exacte overeenkomst gevonden.