Zoek op

VERSNIPPERING

1) Het versnipperen van papier 2) Papierafval 3) Verbrokkeling 4) Vergruizing
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/VERSNIPPERING/1

versnippering

Veel landbouw- en natuurgebieden worden steeds vaker doorsneden door infrastuctuur. Hierdoor neemt vooral de soortenrijkdom sterk af.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_ro.htm

Versnippering

Een grote groep verdeelt zich over heel veel kleinere groepen. Tijdens de tweede suburbanisatiefase na 1961 gingen mensen uit de stad weg, maar ze trokken allemaal naar andere dorpen en kleine steden. Met het groeikernenbeleid probeerde de overheid deze versnippering tegen te gaan.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_stedge.htm

Versnippering

Het steeds kleiner worden van het land doordat ieder kind een stuk krijgt als de vader overlijdt.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_turkij.htm

Versnippering

Een grote groep verdeelt zich over heel veel kleinere groepen. Tijdens de tweede suburbanisatiefase na 1961 gingen mensen uit de stad weg, maar ze trokken allemaal naar andere dorpen en kleine steden. Met het groeikernenbeleid probeerde de overheid deze versnippering tegen te gaan.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10766

versnippering

Def.: in kleine delen verdelen. Toelichting: Het versnipperen of het in oppervlakte verkleinen van habitatplekken is een groot probleem in de natuurbescherming. Hierdoor kunnen leefgebieden te klein worden en zodanig verspreid komen te liggen dat uitwisseling van populaties wordt bemoeilijkt.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Versnippering

[Aardrijkskunde] Veel landbouw en natuurgebieden worden steeds vaker doorsneden door infrastructuur
Gevonden op https://quizlet.com/109765713/aardrijkskunde-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.