Zoek op

wilsgebrek

verbintenissenrecht: discrepantie tussen de reële en de uitgedrukte wil. Ingeval de wet het ~ aanvaardt, kan de rechter ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=wilsgebrek

wilsgebrek

vermogensrecht: onvolkomenheid of onzuiverheid in het bepalen van de wil bij het verrichten van een rechtshandeling, door ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/wilsgebrek

wilsgebrek

Als sprake is van het tot stand komen van een verbintenis die onder ‘correcte omstandigheden’ niet had bestaan. De reden – de 'wil' – om tot de verbintenis te komen is gebrekkig als er bijvoorbeeld bedreiging of misleiding achter zit. In de wet is een aantal wilsgebreken vastgelegd, zoals dwaling . Als een van deze wilsgebreken wordt aanget...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wet-en-recht/wilsgebrek

Wilsgebrek

als de wil op een onzuivere wijze wordt gevormd
Gevonden op http://educatie-en-school.infonu.nl/samenvattingen/1736-begrippen-recht-voo

Wilsgebrek

Wilsgebrek is een begrip uit het privaatrecht dat de situatie aanduidt waarin de wil tot een rechtshandeling gebrekkig is gevormd. Dit gebrekkig gevormd zijn komt erop neer dat de argumenten (in brede zin) die (mede) aan de wilsvorming ten grondslag liggen: Het fenomeen wilsgebrek moet volgens het recht worden onderscheiden van wilsontbreken. In h...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Wilsgebrek

Wilsgebrek

Hiervan is sprake wanneer een partij bij een rechtshandeling zijn wil heeft gevormd onder bedreiging, bedrog, dwaling of misbruik van omstandigheden. Dergelijke rechtshandelingen zijn doorgaans vernietigbaar
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871
Geen exacte overeenkomst gevonden.