Zoek op

jaarverslag

financiële zaken: Jaarlijks, meestal in de periode april/mei publiceert iedere vennootschap zijn jaarverslag. In de eerste ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=jaarverslag

jaarverslag

ondernemingsrecht: jaarlijks door het bestuur volgens de wet te verschaffen schriftelijk verslag over de gang van zaken in ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/jaarverslag

jaarverslag

het jaarverslag zelfst.naamw.Uitspraak:   ['jarvərslɑx] Verbuigingen:   jaarverslag|en (meerv.) verslag over wat in een jaar gebeurd is en aan resultaten bereikt is Voorbeeld:   `Bedrijven en de meeste organisaties publiceren een jaarverslag.` © Kerner...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/jaarverslag

JAARVERSLAG

1) Financieel economisch overzicht 2) Financieel-economisch overzicht 3) Jaarbericht 4) Jaarlijkse overzichten 5) Jaaroverzicht 6) Jaarstukken
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/JAARVERSLAG/1

jaarverslag

is een weergave van de gang van zaken in een onderneming. Dit zijn ook niet-financiële zaken. Zo heb je een sociaal- en een milieu-jaarverslag
Gevonden op http://home.hccnet.nl/van.asperen/Boekhouden/Cursus/begrippen.htm

Jaarverslag

De meeste organisaties publiceren een jaarverslag; een overzicht van wat er in het betreffende jaar is gebeurd, al dan niet met een financiële verantwoording. In de sociale sector geeft een jaarverslag vaak een goed beeld van de werkmethoden, het soort cliënten, de personeelsformatie en de doelstellingen van de organisatie. Ook stichtingen (Nede...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Jaarverslag

jaarverslag

Onder het jaarverslagvan een onderneming verstaan we het jaarlijks door het bestuur volgens de wet te verschaffen schriftelijk verslag over de gang van zaken in het afgelopen jaar bij een onderneming. ( > beleggen > analyse > fundamenteel)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/jaarverslag.htm

Jaarverslag

Een jaarverslag is een document dat een beleggingsfonds jaarlijks moet opstellen. Het verslag laat zien hoe het fonds zijn vermogen heeft belegd, en geeft inzicht in de financiële stand van zaken door middel van de balans en resultatenrekening. In het verslag van de directievoorzitter wordt teruggekeken op het voorgaande jaar en wordt vooruitgekek...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10161

Jaarverslag

Schriftelijk verslag van een onderneming over de gang van zaken in het afgelopen boekjaar. Meestal wordt daarin ook iets gezegd over de vooruitzichten.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10353

Jaarverslag

Schriftelijk verslag van een onderneming over de gang van zaken in het afgelopen boekjaar. Meestal wordt daarin ook iets gezegd over de vooruitzichten.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10374

jaarverslag

In het jaarverslag worden ook de niet-financiële gegevens naar de belanghebbenden gecommuniceerd. Ook moeten mededelingen worden gedaan over werkzaamheden over onderzoek en ontwikkeling.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10613

Jaarverslag

Verantwoording door de Hanzehogeschool Groningen over ‘de gang van zaken’ van een kalenderjaar (bronjaarverslag 2005). Archief jaarverslagen: 2004, 2005, 2006, 2007
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11103

Jaarverslag

Een jaarverslag is een publicatie van de werkzaamheden van een onderneming over een bepaalde periode, al dan niet met financiële verantwoording. Mocht er een financiële verantwoording instaan dan staan daar vaak ook de jaarrekening, gang van zaken en overige gegevens uitgewerkt. Jaarverslagen beslaan bij kleine ondernemingen vaak enkele pagina’...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Jaarverslag

Jaarverslag

Jaarlijks door het bestuur volgens de wet te verschaffen schriftelijk verslag over de gang van zaken in het afgelopen jaar bij een onderneming, de toestand per balansdatum en gebeurtenissen van bijzondere betekenis na het einde van het boekjaar.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/jaarverslag

Jaarverslag

Wettelijk voorgeschreven jaarverslag van de directie waarin de directie de vooruitzichten voor de nabije toekomst uiteenzet {Externe Verslaggeving}. Boekje waarin de jaarrekening, de toelichting en het jaarverslag van de directie zijn opgenomen, alsmede andere financiële overzichten, kengetallen, milieuverslag, sociaal verslag en andere info...
Gevonden op http://www.fons-vernooij.nl/bb-site/index.html

Jaarverslag

1) Wettelijk voorgeschreven jaarverslag van de directie waarin de directie de vooruitzichten voor de nabije toekomst uiteenzet {Externe Verslaggeving}.
2) Boekje waarin de jaarrekening, de toelichting en het jaarverslag van de directie zijn opgenomen, alsmede andere financile overzichten, kengetallen, milieuverslag, sociaal verslag en andere inf...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

jaarverslag

bestaat uit de volgende onderdelen: het verslag van de directie, balans en de resultatenrekening, de toelichting op de cijfers, en een accountantsverklaring.
Gevonden op http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip06.htm

Jaarverslag

Verslag door een bestuursorgaan of functionaris ter verantwoording van beleid en handelingen van een afgelopen boek-, dienst- of kalenderjaar.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

jaarverslag

bestaat uit de volgende onderdelen: het verslag van de directie, balans en de resultatenrekening, de toelichting op de cijfers, en een accountantsverklaring.(uit: begrippenlijst economie, 2002)
Gevonden op https://mkalk.home.xs4all.nl/register.htm

jaarverslag

(vorm) Minder specifiek: documenten (vorm) Zie ook: jaarrekeningen verslaglegging
Gevonden op https://thesaurus.politieacademie.nl/Thesaurus/Term/2166

Jaarverslag

Jaarverslag is de term die sinds 2016 is vervangen door Bestuursverslag. - Meervoud van Jaarverslag: jaarverslagen
Gevonden op https://www.doehetzelfnotaris.nl/uitleg/jaarverslag/
Geen exacte overeenkomst gevonden.