Zoek op

aartsbisdom

kerkrecht: diocees van een aartsbisschop, zijn ambtsgebied in ruimere zin heet kerkprovincie. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/aartsbisdom

aartsbisdom

aartsbisdom zelfst.naamw. religie het belangrijkste gebied van een kerkprovincie, dat geleid wordt door de aartsbisschop    Voorbeeld: ` Godfried Danneels staat aan het hoofd van het aartsbisdom Mechelen-Brussel. ` Bron: WikiWoordenboek. SpellingCorrect gespeld: 'aartsbisdom' k...
Gevonden op https://www.woorden.org/woord/aartsbisdom

AARTSBISDOM

1) Aartsdiocees 2) Kerkelijk gebied 3) Kerkgebied
Gevonden op https://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/AARTSBISDOM/1

Aartsbisdom

Een aartsbisdom is een bisdom dat wordt bestuurd door een aartsbisschop. Een bisdom kan een aartsbisdom zijn door zijn grootte of (historisch) belang of een combinatie daarvan. Een aartsbisdom is meestal tevens het hoofdbisdom in een kerkprovincie. Een aartsbisdom kan één of meer suffragane bisdommen hebben, die hiërarchisch onder het aartsbisd...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Aartsbisdom

Aartsbisdom

Bisdom met gezag over meerdere andere bisdommen
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10407

Aartsbisdom

Kerkjuridisch vastgesteld gebied van een aartsbisschop. Deze staat aan het hoofd van zijn eigen (aarts)bisdom, en heeft een leidende functie ten opzichte van de andere bisschoppen binnen een kerkprovincie.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10694

Aartsbisdom

Stelsel binnen de kerk dat bestuurd wordt door een aartsbisschop. Dit komt het meeste voor in de Rooms-Katholieke Kerk en is samen met één of meer onderhorige, de zogenaamde suffragaanbisdommen een kerkprovincie. Er zijn ook aartsbisdommen die op zichzelf staan en geen deel uitmaken van een kerkprovincie. Deze zijn dan rechtstreeks ondergschikt a...
Gevonden op https://www.encyclopex.com/aartsbisdom/
Geen exacte overeenkomst gevonden.