Zoek op

base

base zelfst.naamw. scheikunde een stof die een of meer hydroxylgroepen bevat en in een waterige oplossing OH-ionen afsplitst: arrheniusbase scheikunde een ion of molecuul dat de neiging heeft een proton op te nemen: brønstedbase scheikunde een ion of molecuul dat een elektronenpaar kan doneren ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/base

BASE

1) Alkali 2) Begrip uit scheikunde 3) Chemische eigenschap 4) Chemische stof 5) Gekookte cocaine 6) Honkbalterm 7) Loog 8) Loog, stof die zout vormt 9) Loogzout 10) Scheikundige term 11) Scheikundige verbinding
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/BASE/1

Base

Base is een Engelse jongensnaam. Het betekent `de korte`.
Gevonden op http://babybytes.nl/namen/jongens/Base

base

nicht, dochter van oom of tante
Gevonden op http://home.planet.nl/~dumon002/woordenboek/alfa.html

BASE

[telecommunicatie] - ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/BASE_(telecommunicatie)

Base

[scheikunde] - Een base of loog – ook wel alkali genoemd – in oplossing heeft een pH-waarde hoger dan 7 en zal lakmoespapier blauw kleuren. Een base is de tegenhanger van een zuur. Zuren worden door basen geneutraliseerd onder vorming van een zout en water. Zwakke basen, zoals aluminiumhydroxide, kunnen gebruikt worden ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Base_(scheikunde)

base

• [scheikunde] een stof die een of meer hydroxylgroepen bevat en in een waterige oplossing OH-ionen afsplitst: arrheniusbase. • [scheikunde] een ion of molecuul dat de neiging heeft een proton op te nemen: brønstedbase • [scheikunde] een ion of molecuul dat een elektronenpaar kan doneren aan een ander molecuul: lewisbase.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/base

base

loog
Jaar van herkomst: 1863 (KKU )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Base

Eén van bouwstenen van RNA of DNA . Voor de samenstelling van DNA en RNA kan gebruik worden gemaakt van verschillende basen, namelijk adenine, guanine, cytosine en thymine (alleen in DNA) of uracil (alleen in RNA).
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10196

base

Grondtal van een getalstelsel.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10433

base

Verbinding die in contact met aan andere verbinding een waterstofatoom opneemt. In contact met water zal de base een pH van meer dan zeven geven.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10518

base

stof die zout vormt
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10733

Base

Loog; een stof die een zout vormt wanneer ze in contact met een zuur gebracht wordt (i.t.t. zuur) (vgl. basisch, basofiel)..
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10765

Base

Een stof dat de pH verhoogt, en geneutraliseerd kan worden met zuur.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10767

base

Def.: een alkaline stof, die een pH heeft die hoger is dan 7,5.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

base

stof met een lage zuurgraad (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/base

Base

Engels:Base loog, stof die zout vormt
Gevonden op http://www.gezondheidsplein.nl/medisch-woordenboek/letter/b

Base

Een alkaline stof, die een pH heeft die hoger is dan 7,5.
Gevonden op http://www.lenntech.nl/water-begrippenlijst.htm

base

In algemene zin wordt hiermee in de scheikunde een verbinding aangeduid die een waterstof ion (H+) kan binden. In engere zin worden hiermee echter vaak stoffen aangeduid, veelal als oplossing in water, die de eigenschap hebben bij reactie met een zuur een zout plus water te vormen. Het water (H2O) ontstaat dan door reaktie van...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/natuurkunde-scheikunde-en-sterrenkunde/
Geen exacte overeenkomst gevonden.