Zoek op

beken

•meervoud van beek. •bekennen •bekend •beroemd
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/beken

beken

Wordt gebruikt voor kleine stromen, gewoonlijk kleiner dan kreken.
Categorie: Nederzettingen en landschappen > stromen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

Beken

Waterlopen, van origine meanderend (kronkelend).
In Drenthe veelal laaglandbeken genoemd vanwege het geringe verval en een geringe stroomsnelheid. Voeren water af uit beekdalen en omliggende hogere gronden van het Drents plateau naar omliggende, lager gelegen gebieden. Het gaat om afvoer van direct afstromend regenwater, maar ook van door de on...
Gevonden op https://www.geheugenvandrenthe.nl/Beken
Geen exacte overeenkomst gevonden.