Zoek op

beroepsprofiel

beroepsprofiel zelfst.naamw. [beroep] beschrijving van de gewenste kwalificaties die iemand nodig heeft voor de uitoefening van het beroep Bron: Wikiwoordenboek - beroepsprofiel. SpellingCorrect gespeld: 'beroepsprofiel' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/beroepsprofiel

Beroepsprofiel

Beroeps- en kwalificatieprofiel in het Vlaams onderwijslandschap. ==Omschrijving== De opdracht van een leerkracht is vastgesteld door de Vlaamse Overheid in beroeps- en kwalificatieprofielen. In de beroepsprofielen wordt beschreven wat een ervaren leerkracht doet en zal moeten doen in het licht van nieuwe ontwikkelingen en verwachtingen. Beroepspr...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Beroepsprofiel

beroepsprofiel

Een beroepsprofiel is een omschrijving van de eisen en de kwalificaties waaraan een beroepsbeoefenaar tenminste moet voldoen om gekwalificeerd te kunnen worden als een goede beroepsbeoefenaar. De beroepsprofielen worden door de sociale partners opgesteld en dienen als uitgangspunt voor de daarop te baseren eindtermen.
Gevonden op http://taalunieversum.org/onderwijs/termen/term/621/zeer_moeilijk_lerende_k

Beroepsprofiel

Een beroepsprofiel is een omschrijving van de beroepsactiviteiten in een bepaald beroep (de beroepstaken) en de vereisten waaraan iemand moet voldoen die dat beroep uitoefent of wilt uitoefenen (de competenties).
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11151

Beroepsprofiel

Een beschrijving van de eisen en kwalificaties waaraan iemand minimaal moet voldoen om als beroepsbeoefenaar te worden gekwalificeerd.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.