Zoek op

boete

de boete zelfst.naamw. (m./v.) Uitspraak:   [ˈbutə] Verbuigingen:   boete|n, boete|s (meerv.) geldbedrag als straf Voorbeeld:   `een boete voor te hard rijden`boete doen  (straf of nadeel ondervinden vanwege je eigen of andermans fouten) © Kerne...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/boete

BOETE

1) Bekeuring 2) Bestraffing 3) Betering 4) Boet 5) Bon 6) Celstraf 7) Financiële straf 8) Geldbedrag voor stafbare feiten 9) Geldelijke straf 10) Geldheffing 11) Geldstraf 12) Genoegdoening 13) Genoegen 14) Gevangenisstraf 15) Gevolg van een overtreding 16) Hechtenis 17) Juridische term 18) Maatregel ter vergelding 19) Opgelegde sanctie 20) Penalt...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/BOETE/1

Boete

Boete is in het algemeen het inlossen van een bepaalde schuld die ontstaan is door een verkeerde handeling. Die verkeerde handeling heeft een andere partij benadeeld. Degene die de verkeerde handeling verrichtte moet boete "doen", een bepaalde handeling verrichten om de verkeerde handeling te compenseren, met het oog op de benadeelde andere part.....
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Boete

boete

•een bedrag dat je moet betalen als je een overtreding hebt begaan.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/boete

Boete

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. (-n), straf tot delging van begane zonde of misdaad; - doen, in -e en vasten zijne misdaad beweenen.
~, geldstraf wegens overtreding; in - beslaan, tot (betaling eener) - veroordeelen.
~LING, m. en v. (-en), die boete doet; die zonde bekent en zich bekeert; misdadiger die straf lijdt; (in de dichtk...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0005.htm

boete

(geld)straf
Jaar van herkomst: 1254 (VMNW )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Boete

Geldstraf. Men kan onderscheiden strafrechtelijke boeten, bestuurlijke boeten en privaatrechtelijke boeten. In het laatste geval vloeien deze voort uit een boetebeding, bijvoorbeeld wegens te late oplevering van werk. Verzekeraars sluiten aansprakelijkheid voor boeten doorgaans uit. ~ Zie ook: Bestuurlijke boete, Malus, Punitive damages.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10752

Boete

1. (s) Hoofdstraf, bestaande in de verplichting tot betaling van een geldsom. 2. (c) Geldstraf die wordt opgelegd, bijvoorbeeld wegens het te laat opleveren van een bepaald werk. Zie ook Boetebeding.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

boete

geld straf (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/boete

boete

geld dat je voor straf moet betalen vb: ik kreeg een boete voor te hard rijden
boete doen [straf ondergaan voor iets dat je verkeerd gedaan hebt]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=boete

Boete

Geldstraf. Men kan onderscheiden strafrechtelijke boeten, bestuurlijke boeten en privaatrechtelijke boeten. In het laatste geval vloeien deze voort uit een boetebeding, bijvoorbeeld wegens te late oplevering van werk. Verzekeraars sluiten aansprakelijkheid voor boeten doorgaans uit. Zie ook `Bestuurlijke boete`, `Malus`, `Punitive damages`.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Boete

In een individuele arbeidsovereenkomst, met inbegrip van een daaraan contractueel overeengekomen personeelhandboek of een CAO, kan een boetebeding zijn opgenomen. Alleen als daarvan sprake is, dan mag een boete, onder strenge regels, worden opgelegd.
Gevonden op http://www.wattedoenbijontslag.nl/arbeid_woordenlijst/
Geen exacte overeenkomst gevonden.