Zoek op

BROEKBOS

1) Moerasbos
Gevonden op https://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/BROEKBOS/1

Broekbos

Een broekbos is een ecosysteem waarvan de vegetatie sterk wordt bepaald door de stand van het grondwater, meestal is er sprake van kwel. Elzen of berken vormen er de boomlaag; naargelang van de dominante soorten vallen broekbossen vegetatiekundig gezien onder de klasse van de elzenbroekbossen (Alnetea glutinosae) of de klasse van de berkenbroekbos...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Broekbos

Broekbos

[Voeren] - Het Broekbos is een bosgebied in de gemeente Voeren in de Belgische provincie Limburg. Het bos is een hellingbos. Het ligt ten zuidwesten van De Plank en ten noorden van Veurs. Het bos ligt op de noordhelling van het beekdal van de Veurs. Ten noordwesten van het Broekbos ligt het Veursbos op een heuvelrug. In het...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Broekbos_(Voeren)

broekbos

broekbos:bostype van drassige bodem dat bestaat uit els, berk of wilg.
Gevonden op http://www.nev.nl/thijsse/woordenlijst.html

broekbos

Def.: bos met dichte ondergroei (broek) van struiken. Toelichting: Bekende typen zijn elzen- en berkenbroekbos
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Broekbos

Bos op laaggelegen terrein met zeer hoge grondwaterstanden, soms geheel dras en meestal begroeid met elzen. De bodem is vaak zeer humeus tot venig.
Broekbossen kwamen van nature voor in de middenlopen van de dalen van alle Drentse beken en langs de randen van het Drents plateau (waar nu de -wolddorpen liggen; het toponiem `wold` verwijst naar d...
Gevonden op https://www.geheugenvandrenthe.nl/Broekbos
Geen exacte overeenkomst gevonden.