Zoek op

calumnia

laster, kwellerij
Gevonden op http://home.planet.nl/~dumon002/woordenboek/alfa.html

Calumnia

Let op: Spelling van 1858 Lat., calomnie, Fr., calumnie, laster, smaadrede. Calumniant, calumniateur, een lasteraar, eerroover, kwaadspreker. Calumniëren, lasteren, kwaad spreken. Calumnieux, lasterend, kwaadsprekend
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/
Geen exacte overeenkomst gevonden.