Zoek op

capnograaf

capnograaf zelfst.naamw. [medisch] [natuurkunde] meetapparaat voor de koolstofdioxideconcentratie (CO<sub>2</sub>) in door personen uitgeademde lucht Bron: Wikiwoordenboek - capnograaf. Spelling'capnograaf' komt NIET voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taal...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/capnograaf

Capnograaf

Een capnometer is een meetinstrument dat wordt gebruikt voor het meten van de koolstofdioxideconcentratie (CO2) in uitademingslucht, voornamelijk bij operatiepatiënten. Is de capnometer voorzien van een toestel dat de gemeten waarden in een grafiek kan schrijven spreken we van een capnograaf. In de praktijk wordt vrijwel algemeen de term `capnog....
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Capnograaf

Capnograaf

Apparaat dat het koolzuurgehalte in de uitademingslucht meet, veel gebruikt bij operaties..
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10765

capnograaf

meetapparaat voor het koolzuurgehalte (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/capnograaf
Geen exacte overeenkomst gevonden.