Zoek op

Hydratatie

Hydratatie is het toevoegen van water aan een bepaalde stof. Bekende (technische) voorbeelden van hydrateren zijn het toevoegen van water aan gips of cement, waardoor de stof hard wordt. == Scheikunde == In de scheikunde kan het begrip op twee verschillende processen betrekking hebben: Hydratatie kan zowel een vaste stof als een oplossing als resu...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Hydratatie

hydratatie

de reactie van een hydraulisch bindmiddel met water, bijvoorbeeld de chemische reactie van cement met water Nadere omschrijving Na het mengen van cement en water lijkt de verhardende cementpasta uit te drogen. Ten onrechte spreekt me dan ook vaak van het 'drogen van beton'. Dit is absoluut onjuist als daarmee het verharden wordt bedoe...
Gevonden op http://www.betonlexicon.nl/

Hydratatie

Zie: hydreren hieronder.
Gevonden op http://www.dehelianthus-haarlem.nl/newhtml/lexicon/list_A.html

hydratatie

In het algemeen is hydratatie het opnemen van één of meer H2O-moluculen in het te hydrateren molecuul. In de bouwkunde wordt onder hydratatie meestal het chemisch proces bedoeld waarbij water reageert met cement. Het eindproduct is afhankelijk van de toeslagmaterialen: cementsteen (cement en water), mortel (cement en water en fijn toeslagmateria...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10065

hydratatie

Het omringen van een molecuul met een dipool door water.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10518
Geen exacte overeenkomst gevonden.