Zoek op

consul

diplomatiek recht: hoofd van een consulaat. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/consul

consul

de consul zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   [ˈkɔnsʏl] Verbuigingen:   consul|s (meerv.) vertegenwoordiger van een land in het buitenland Voorbeeld:   `de consul van Nederland in Spanje` © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'consul'...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/consul

CONSUL

1) Afgezant 2) Ambt in de romeinse tijd 3) Ambt in romeinse tijd 4) Ambtenaar aan een gezantschap 5) Ambtenaar in de romeinse tijd 6) Ambtenaar in het buitenland 7) Ambtenaar van een gezantschap 8) Beroep 9) Diplomaat 10) Gevolmachtigd vertegenwoordiger in het buitenland 11) Gevolmachtigde 12) Gevolmachtigde van een land 13) Gevolmachtigde van een ...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/CONSUL/1

consul

raadsheer, burgemeester, schout
Gevonden op http://home.planet.nl/~dumon002/woordenboek/alfa.html

Consul

[Rome] - Een consul was de hoogste magistraat in het Romeinse Rijk. Ieder jaar werden twee vooraanstaande senatoren door het Romeinse volk gekozen in deze functie, die geacht werden elkaar te controleren. Het Romeinse consulaat bestond ruim duizend (1050) jaar van 509 v.Chr. tot 541 na Chr. toen het door keizer Justinianus ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Consul_(Rome)

Consul

[motorfiets] - Consul is een historisch merk van motorfietsen. Consul: Johnson, Burton & Theobald Ltd., Norwich (1922-1924). Klein Brits merk dat 269 cc Villiers-blokken in open frames bouwde. Later gebruikte men ook eigen 250 cc blokken. ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Consul_(motorfiets)

consul

•gevolmachtigd vertegenwoordiger van een vreemde regering in een land. •elk van de beide eerste overheidspersonen tijdens de Republiek in Rome.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/consul

consul

gevolmachtigd vertegenwoordiger van land - Jaar van herkomst: 1470 (HWS )
Romeinse magistraat - Jaar van herkomst: 1824 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Consul

Let op: Spelling van 1858 burgemeester; handelsregter of opzigter, die door eenen handeldrijvenden staat buiten 's lands gezonden wordt, om zijnen koophandel te bevorderen en voor te staan; ook het opperhoofd van den staat in het oude Rome, en onder het laatste tijdperk des bestuurs van de Fransche repu...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

consul

Romeins overheidspersoon; gevolmachtigd vertegenwoordiger van een land (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/consul

consul

vertegenwoordiger van een buitenlandse regering vb: in deze straat woont de consul van Australië
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=consul

consul

[Geschiedenis] In de Romeinse Republiek waren de twee consuls de hoogste bestuurders. Ze waren opperbevelhebbers van het leger en voorzitters van de senaat.
Gevonden op https://quizlet.com/111080608/geschiedenis-flash-cards/

consul

[Geschiedenis] belangrijkste bestuurder en legeraanvoerder in de Romeinse republiek
Gevonden op https://quizlet.com/67784378/geschiedenis-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.